כל הנחלים זורמים לים והירקון גם / בויה, עיתון יומי של רשות הטבע והגנים, 06.12.20

כתב: יונתן רז, אקולוג רשות נחל הירקון

זרימת מים הייתה ועודנה עדות לקיומם של חיים במערכות אקולוגיות מגוונות, ונחלים מעניקים שירותי הספקה לבעלי החיים ולאדם כאחד. אף על פי כן, במודע או שלא במודע, האדם יצר נזקים בלתי הפיכים למקורות המים ולמערכות אקולוגיות אקווטיות. שנים רבות שאבו בארצנו את מימיהם לצורכי האדם והזרימו אליהם שפכים, פסולת וחומרים מזהמים.

נחל הירקון הוא הנחל האיתן הגדול בנחלי החוף בישראל. כמו כל הנחלים גם הירקון הוא יציר הטבע, פרי מיליוני שנות משקעים וזרימות שעיצבו את אפיקו עד לבסיס הניקוז – הים. בשנות ה־70 וה־80 הפך הירקון לנחל ביוב שבו חומרים רעילים, יתושים, פסולת אורגנית, שלדי מכוניות ופסולת פלסטיק בכמויות הולכות וגדלות. כדי לשקמו וגם להכשירו לצורכי קיט ונופש הוקמה בשנת 1988 רשות נחל הירקון, ומאז פועלים אנשיה בשיתוף גורמים סביבתיים אחרים לצמצום הנזקים האקולוגים והתברואיים. בעבודתה השוטפת הרשות עוסקת בכמה וכמה עניינים, בהם שיפור כמות המים ואיכותם ומציאת פתרון לבעיות ניקוז וביוב, אך עיקר עבודתה מתמקד בשיקום ובתחזוקה של נחל הירקון. הרשות מטפלת בקביעות באפיק הנחל וגדותיו, מוציאה סחף פסולת, מפנה גרוטאות, מטפלת בעצים המהווים סכנה, משקמת סכרים, מכשירה סולמות דגים ועוסקת בעבודות ניקיון, ומאז החלה את פעילותה חל שיפור משמעותי בנחל.

שטח אגן ההיקוות של נחל הירקון הוא כ־1,800 קמ"ר. אורכו של הנחל כ־27.5 ק"מ ובהם כ־4 ק"מ הם מקטע האסטואר (Estuary). פירוש המילה הוא לשון ים, ואכן אסטואר הינו המקטע המקשר בין מערכת המים של הנהר או הנחל לבין מערכת המים של הים. בקטע זה בנהר מי הים המלוחים חודרים אל פנים הארץ במעלה הנהר ובו בזמן מי הנהר המתוקים זורמים במורדו אל הים. אם כן, מי האסטואר משוכבים בשכבות משתנות של מליחות. מי הים המלוחים משוכבים בעומק, המים המתוקים משוכבים בשכבות העליונות של עמודת המים ובאמצע נוצר ערבול טורבולנטי מסוים של השניים.

אסטואר מתאפיין בשינויים בתכונותיו ומכאן גם במגוון בתי גידול אקוטיים. לאסטואר חשיבות אקולוגית בהיותו אזור שבו מתקיימים תהליכי שיקוע, הסעה, סינון, רבייה והתפתחות של פרטים צעירים של דגים. חלק ממאמצי השיקום של נחל הירקון כולל בדיקות לאורך כל הנחל לשם חקר ולימוד הדינמיקה של תהליכים המתרחשים באסטואר, שכן בנקודת מפגש זו, שבה שתי מערכות אקולוגיות הופכות לאחת, מתערבלים מי הנחל במי הים.

לכתבה >>

sitemanageryarqon
Thumbnail

הפוסט הקודם
בחג שבועות תטייל...

Thumbnail

הפוסט הבא
יש חיים בשלולית...

דילוג לתוכן