מחקרים

הקבצים המפורסמים הם הדו"חות הסופיים של המחקרים. מחקרים פעילים יעלו לאתר לאחר סיומם.

בעבור מחקרים בהם ישנם מספר דו"חות ניתן, לפנות לרשות נחל הירקון בבקשה לשליחת הדו"חות הנוספים.

איכות המים

 • מדידות רציפות של איכות מים בירקון- שי ארנון- דוח 2022פתח
 • אירועי גשם ראשונים בירקון – חורף 2019-2020פתח
 • הערכה שיטות דיגום להערכת יעילות סילוק מזהמים באגנים הירוקים בהוד השרון | 2011פתח
 • הרחקה של אסטרוגנים ומזהמים קונבנציונאליים מקולחים מוניציפאליים שניוניים באמצעות אגנים ירוקים עבור שימוש חוזר | 2010פתח
 • נחל הירקון – סקר מידע, הערכת מצב והמלצות לשיקום הנחל | 2004פתח
 • ניטור אקוטוקסיקולוגי של נהר הירקון וקרקעיתו: התאמת מבחני רעילות מהירים ואיתור מקורות זיהום |1989-1999 , 1999-2002 פתח
 • אינדוקציית הציטוכרומים P4502E-like ו-P4501A ופעילות אצטילכולינאסטרז בדגי גרם כסמנים ביולוגיים לניטור זיהום נחל | 2002פתח
 • השפעת חומר אורגני מסיס ומרחף על ריכוז מיקרו-מזהמים במי הירקון ועל השתנותם עם הזמן והמרחב | 2002פתח
 • תפוצת מזהמים אורגניים בירקון: זיהוי, מוצא וגורל | 2001פתח
 • אצות וחלקיקים מרחפים במי הירקון: איפיונם, גורלם ובקרתם אבנר עדין, אינקה דור | 1999, 2000 פתח
 • ניטור רמות נמוכות של חומרי הדברה אורגנוזרחניים וקרבמטים בנחל הירקון | 1998-2000 פתח
 • פיתוח שיטה של שימוש בסמנים ביוכימיים בדגי גרם לשם ניטור שאריות של תרכובות מסרטנות ורעלי עצב במאגרי מים מתוקים | 1996פתח
 • סחרור מים דרך מירבג ביולוגי כאמצעי לשיקום נחלי החוף בישראל | 1996פתח
 • השפעת זיהום מי הנחלים אלכסנדר וירקון על צמחייתם | 1973פתח

דגים

 • סקר דגים בקטע התיכון של נחל הירקון | 2016פתח
 • פרויקט השבת לבנון הירקון לטבע – סיכום ניטור הצלחת הדגים בטבע | 2007פתח
 • Reproductive strategy of a small endemic cyprinid, the Yarqon bleak (Acanthobrama telavivensis), in a mediterranean-type stream | 2006פתח
 • Saving critically endangered fish species – utopia or a practical idea? The story of the Yarqon bleak – Acanthobrama telavivensis (Cyprinidae) as a test case | 2008פתח
 • פרויקט השבת לבנון הירקון לטבע – סיכום ניטור הצלחת הדגים בטבע | 2007פתח
 • היבטים ברבייה של לבנון הירקון – השפעת הטמפרטורה וזמינות מצעי ההטלה | 2003פתח
 • לבנון הירקון כאינדיקטור לתנאים הסביבתיים הנדרשים לשיקום הירקון | 2001פתח
 • הקשר בין תנאי בית הגידול והתגובה הביולוגית של דגים בנחל הירקון | 1997פתח

הדברת יתושים

 • בחינת יעולותם של שמנים להדברת זחלי יתושים | 1999פתח

משקעים

 • בדיקות קרקעית – נחל הירקון | 2000פתח

זיהום שמנים ודלקים

 • איפיון כימי של דוגמאות זיהום מדלקים בירקון בעקבות הדליפה מתחנת כוח רידינג | 2000פתח

חסרי חוליות

 • סחרור מים בנחל הירקון – תמונת מצב הנחל לפני תחילת הסחרור ובחינת השפעת השיפור באיכות הקולחים על המקטע התיכון של הנחל | 2015פתח
 • נחל הירקון – ניטור ביולוגי | 2007פתח
 • שימוש בחילזון המים שחריר הנחלים Melanopsis כביואינדיקטור לבחינת איכות מים בנחלים | 2002פתח
 • חברת חסרי חוליות כאמצעי לאבחון בריאות נחלים – הירקון כמודל לנחלי החוף בישראל | 2000פתח

אסטואר

 • משטר הידרוגרפי, משטר הזרימה ואיכות מי נחל הירקון המלוח | 2001פתח

אקולוגיה

 • מעלה נחל הירקון: הערכת מצב אקולוגי | 2004פתח

אצות

 • אצות מיקרוסקופיות בירקון | 2004פתח

תכנון

 •  The value of rehabilitating urban rivers: the Yarqon River (Israel) | 2014פתח
 • השפעת זיכיונות חברת החשמל על פיתוח אורבני לאורך גדות הירקון | 2006פתח
 • כיצד נקבע תחום השיפוט של רשות נחל הירקון (סמינר לתואר שני) | 2006פתח

חיידקים

 • Survival of Bacteria in River Water- A literature review | 2013פתח
 • Investigating a lotic microbial community following a severe detergent spill Israel | 2013פתח
 • In situ transplant analysis of free-living bacteria in a lotic ecosystem | 2012פתח
 • Fine-Scale Temporal Dynamics of a Fragmented Lotic Microbial Ecosystem | 2011פתח

צמחיה

 • מיפוי חיידקים באגן הירוק, ינואר – יוני 2011 ויחסי גומלין בין המרכיב הצמחי והמיקרוביאלי | 2011פתח
הודעה חשובה

רשות נחל הירקון מבצעת בימים אלה עבודות פינוי משקעים, לטובת הציבור הרחב, בתוך הנחל, במקטע שבין גשר הברזל (רחוב אבן גבירול בתל אביב) ובין נקז מגרש החניה מול רחוב ירמיהו בתל אביב וכן, במעגנה של מרכז דניאל לחתירה. ציבור החותרים והשייטים מתבקש לחתור רק בנתיב השייט המוגדר. תודה על ההבנה.  

דילוג לתוכן