דו"ח מצב הירקון

מידי שנה רשות נחל הירקון מפיקה דוח מצב שנתי של הנחל. להלן הדוחות:

קבצים

 • דוח מצב הירקון 2021פתח
 • דוח מצב הירקון 2020פתח
 • דוח מצב הירקון 2019פתח
 • דוח מצב הירקון 2018פתח
 • דוח מצב הירקון 2017פתח
 • דוח מצב הירקון 2016פתח
 • דוח מצב הירקון 2015פתח
 • דוח מצב הירקון 2014פתח
 • דוח מצב הירקון 2013-14פתח
 • דוח מצב הירקון 2012 לרט"גפתח
 • דוח מצב הירקון כולל ל2012פתח
 • דוח מצב ירקון 2011פתח
 • דוח מצב ירקון 2010פתח
דילוג לתוכן