איכות מים
מתאימה לשייט

דגל איכות מים

סולמות דגים

שינויי האקלים העולמי הנוכחיים והעתידיים באזורנו הביאו לשינוי משטר המשקעים והשיטפונות באגני נחלי החוף בישראל. התמעטות המים הזמינים לנחלי החוף בכלל, ולנחל הירקון בפרט והתמעטות תדירות השיטפונות, גרמו להרעה באיכות, בכמות וברצף זרימת המים לאורך אפיק הירקון. לצורך שמירה על מפלסי מים בירקון, נבנו סכרים לאורך אפיק הירקון.

סכרים מהווים מחסום המונע מדגים לנדוד/לנוע במעלה ובמורד הנחלים. בעולם מתקיימות לאחרונה פעולות להסרת סכרים והכשרת "סולמות דגים" (Fish Ladders") על-מנת לאפשר לאוכלוסיות דגים לנוע ("Fish Migration") במעלה הנחל תוך כדי מעקף של המכשול שנגרם כתוצאה מהמצאות הסכרים. "סולם דגים" הינו אפיק משני העוקף את הסכר שבאפיק הראשי ובו מתקיימים תנאי זרימה של בריכות ואשדים המאפשרים לדגים לטפס מקטע הנחל שבמורד הסכר אל קטע הנחל שבמעלה הסכר.

בנחל הירקון ובנחל קנה הותקנו בעבר "סולמות דגים", ולאחרונה (ספטמבר 2019) נבנה "סולם דגים" נוסף, לצורך מעקף סכר באתר "עשר טחנות" (טחנות הקמח "אל-הדר"). בעשר טחנות השתמרו קירות-סכר מוצקים, שתיעלו את מי הנהר לעבר פתחי הטחנות. בעבר, המים זרמו ושצפו מעל קירות הטחנה. היום זורמים בירקון כ-2,500 קוב/שעה בלבד. הסכר והקירות מונעים מהדגים לעלות במעלה הנחל. ולכן, היה צורך לתכנון ולבצע מעקף (bypass), דמוי אפיק טבעי ("Nature-Like Fish Pass") ולהתקין פתח בקיר הטחנה. ובכך, חודש רצף הזרימה ומתאפשר מעבר הדגים.