מכרזים וקולות קוראים

מכרזים

הודעה על כוונה להתקשר עם אינג' גיל שגיא כספק יחיד
קבצי מצורפים:
מכרז מס' 8/2023 למתן שירותי החכרת ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי
קבצי המכרז
מכרז מס' 5/2023 מכרז לאספקת כלי צמ"ה וביצוע עבודות נלוות עבור רשות נחל הירקון
קבצי המכרז
הודעה על התקשרות מול ספק יחיד
קבצי מצורפים:
קבצי המכרז
מכרז מס' 3/2023 מכרז להקמת מערכת בקרה וניטור מרכזית
מכרז מס' 1/2023 לפינוי משקעים והעמקת אפיק נחל הירקון בקטע המלוח
קבצי המכרז
דילוג לתוכן