מכרזים וקולות קוראים

מכרזים

מכרז פומבי מס' 1/24 - ביצוע עבודות להקמת מצללה(פרגולה) על גדת נחל הירקון
קבצי מצורפים:
מכרז תחזוקה וניקיון מס' 6/2023
קבצי מצורפים:
מכרז מסגרת פומבי מס' 7/23
קבצי מצורפים:
מכרז לעבודות כיסוח חוזה 9/2023
קבצי מצורפים:
הודעה על כוונה להתקשר עם אינג' גיל שגיא כספק יחיד
קבצי מצורפים:
מכרז מס' 8/2023 למתן שירותי החכרת ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי
קבצי המכרז
מכרז מס' 5/2023 מכרז לאספקת כלי צמ"ה וביצוע עבודות נלוות עבור רשות נחל הירקון
קבצי המכרז
הודעה על התקשרות מול ספק יחיד
קבצי מצורפים:
קבצי המכרז
מכרז מס' 3/2023 מכרז להקמת מערכת בקרה וניטור מרכזית
מכרז מס' 1/2023 לפינוי משקעים והעמקת אפיק נחל הירקון בקטע המלוח
קבצי המכרז
הודעה חשובה

רשות נחל הירקון מבצעת בימים אלה עבודות פינוי משקעים, לטובת הציבור הרחב, בתוך הנחל, במקטע שבין גשר הברזל (רחוב אבן גבירול בתל אביב) ובין נקז מגרש החניה מול רחוב ירמיהו בתל אביב וכן, במעגנה של מרכז דניאל לחתירה. ציבור החותרים והשייטים מתבקש לחתור רק בנתיב השייט המוגדר. תודה על ההבנה.  

דילוג לתוכן