איכות מים
מתאימה לשייט

דגל איכות מים

GIS מערכת מידע גיאוגרפית

במקרה של חוסר דיוק בין המוצג במפה לבין מסמכים סטטוטוריים, יש להתייחס למסמכים הסטטוטוריים.

האתר בתחזוקה