איכות מים
מתאימה לשייט

דגל איכות מים

תכנית "שומרי הנחל" – משרד החינוך ומשרד הגנת הסביבה

ההסבר מתוך מסמך התכנית:

תכנית חינוכית שנכתבה ונערכה בהובלת המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך, בשיתוף רשויות ניקוז ונחלים וארגונים נוספים. תכנית זו נכתבה מתוך רצון לתת מענה מקצועי ונגיש שמתווה שפה אחידה ועקרונות ביצוע מחד גיסא, ומאפשר שונות והתאמה לכל יחידה חינוכית בהתאם לסביבת עבודתה מאידך גיסא.

תכנית "שומרי נחל" משלבת לימוד והיכרות עם נחלים ומקורות מים בסביבה הקרובה, לצד פעילות לשיקום ולפיתוח הנחלים ולהנגשתם לקהילות החיות לצדם. התלמידים והמורים הלוקחים חלק בתכנית הם שותפים בפיתוח הנחל ובביצוע פעילויות שונות. תוצרי הפעילות מעצימים את תחושת השייכות והחיבור של התלמידים לאורך זמן אל האתר שהם מאמצים. העשייה הפעילה למען הנחל ממחישה לתלמידים את יכולתם לקדם שינוי סביבתי באמצעות יצירת סביבה פיזית ואנושית טובה, מאוזנת ובריאה יותר, ומחברת בין מעגלים נוספים מחייהם: ההורים, הקהילות היושבות בסמוך לנחל, המטיילים וכו'.

עקרונות התוכן והביצוע של התכנית:

 • קשר אדם-סביבה
 • למידה מבוססת מקום
 • חשיבה ביקורתית
 • הרחבת עולם התוכן
 • עשייה פעילה

התכנית מבוססת על 21 מפגשים המתחלקים כך: 15 מפגשים בכיתה, חמישה סיורים, ויום שיא. המערכים המומלצים לכל מסגרת פעילות מצוינים בסילבוס (ראו- מסמכי התכנית להורדה).

מנהלים/ות ומורים/ות המעוניינים לקדם את התכנית בבית-ספרם מוזמנים ליצור קשר עם רשות נחל הירקון.

קבצים

 • שומרי הנחל - המסמך המלא

  פתח
 • חלק א' - מבוא

  פתח
 • חלק ב' – תכנית המפגשים והמערכים

  פתח
 • חלק ג' – פרקי ידע והעשרה למדריך

  פתח

האתר בתחזוקה