איכות מים
מתאימה לשייט

דגל איכות מים

תכנית האב לנחל הירקון (1996)

בניסיון לנצל את הפוטנציאלים החשובים הגלומים בירקון ובמרכב שלאורכו, יזמה רשות נחל הירקון את הכנתה של תכנית האב. פעולה זו נעשתה בהתאם למוטל על הרשות, על פי צו רשות נחל הירקון. הכנת תכנית אב לנחל הירקון הייתה הזדמנות לתכנון מרחב מהחשובים ביותר בישראל. התכנית הינה ארוכת טווח, כוללת, רב-תחומית ובעלת ראייה רחבה. היא מטפלת בנחל שאורכו כ-27.5 ק"מ, במרחב הנחל עד לדפנות הבינוי ובתחומים מסוימים גם בכל שטח אגן הניקוז. הנחל עובר בתוך שטחן של 6 ישובים עירוניים ומועצה אזורית אחת, ולפיכך התכנית מנסה להציע איזן נכון בין שימור, שיקום ופיתוח של מערכת שטחים פתוחים, בהתחשב במערכת הבינוי הצפופה המקיפה אותה.

התכנית מציעה שימור של השטח הפתוח לאורך הירקון ופיתוח חלקים ממנו לצורכי פנאי, נופש ותיירות. מרחב חולק באופן עקרוני לשלושה פארקים גדולים: במזרח – פארק אזורי, במרכז – פארק אורבני/אזורי, ובמערב – פארק אורבני, המבוסס על פארק "גני יהושע" הקיים. רמת הפיתוח ואינטנסיביות הפיתוח נקבעו לפי עקרונות של "רצועות". לפי עקרון זה ככל שהשטח קרוב יותר לנחל או לאוזר רגיש מבחינה אקולוגית ונופית, כך רמת השימור תהיה גבוה יותר ורמת הפיתוח אקסטנסיבית יותר. תנאי מרכזי לשיקום הנחל, ויצירת הפריסה המרחבית המוצעת בתכנית, הינו אספקת מים באיכות ובכמות נאותים. הכמות הנדרשת הינה לפחות 2,500 מ"ק/שעה לכל אורך השנה ולכל אורך הנחל, מהמקורות ועד לסכר שבע טחנות.

יישומה של תכנית זו לאורך השנים שינתה את פני הירקון והמרחב הפתוח שלאורכו, מתעלת ביוב וניקוז ו"חצר אחורית" של גוש דן, לפארק המרכזי של ליבת המדינה, אשר נחל מזמין ואטרקטיבי זורם במרכזו. על בסיסה גובשו שתי תכניות מתאר מחוזיות, אשר קבעו את אופי הפיתוח האפשרי של השטח, בהתאמה להנחיות תכנית האב.ש

קבצים

  • תכנית אב לנחל הירקון (1996)

    פתח
  • חלק א' – התכנית

    פתח
  • חלק ב' – חומר הרקע להכנת התכנית.

    פתח

האתר בתחזוקה