איכות מים
מתאימה לשייט

דגל איכות מים

תכנית אב לשבילי אופניים (1998)

רשות נחל הירקון יזמה בשנת 1998 תכנית כוללת לשבילי אופניים במרחב נחל הירקון. זו הייתה תכנית חדשנית דאז, עם כוונה להפוך את מרחב הנחל למזמין עבור מטיילים, וגם עבור תושבים אשר מעוניינים להשתמש באופניים בכדי להגיע למקום עבודתם (יוממות), והיוותה בסיס לביצוע מערכת שבילי האופניים לאורך הירקון.

מניסיון בינלאומי עולה שעידוד השימוש באופניים ככלי תחבורה תלוי בשני גורמים מרכזיים – יצירת התשתית הפיזית והגברת החינוך והמודעות. מומחה הולנדי לנושא טען שהרכיבה ההולנדית על אופניים איננה "גנטית", אלא פרי יצירת היצע תשתיתי הולם ופעילות חינוכית.

התוכנית הוכנה על-ידי צוות תכנון רב-תחומי שכלל מומחים בינלאומיים בתחום ייחודי זה, ובשיתוף פעולה עם משרד התחבורה, המינהל לבטיחות בדרכים, צוות האופניים של עיריית תל-אביב, חברת גני יהושע, העיריות השוכנות לאורך הנחל וגורמים ציבוריים וממלכתיים נוספים.

מתוך מבוא התכנית: "יישום קטעים נרחבים של התכנית ברמה גבוהה ותוך ראייה מערכתית וכוללנית, עשוי להביא למהפכה בשימוש באופניים בגוש גן ולשורה של תועלות משמעותיות למשק הלאומי ולאיכות החיים והסביבה".

קבצים

  • תכנית אב לשבילי אופניים (1998)

    פתח
  • מפה 1 – תשריט התכנית

    פתח
  • מפה 2 -  סדרי עדיפויות לפיתוח שבילים

    פתח

האתר בתחזוקה