איכות מים
מתאימה לשייט

דגל איכות מים

תיירות אקולוגית

תיירות בת-קיימא
Sustainable Tourism
התיירות הנה מקור הכנסה עיקרי למדינות רבות, אולם, באותה העת, בעלת השפעה חמורה על הסביבה; גורמת לתהליכים שליליים, כגון: הרס נוף, זיהום מים, אוויר וקרקע, ומסחור תרבויות. במידה והשפעות אלו תמשכנה, "תיירות הנה בסכנה להיהפך לתהליך של הרס-עצמי; פעילות ההורסת את המשאבים אשר עליהם היא מתבססת". אי לכך, על התיירות להיות בת קיימא – לנהל את משאביה "באופן שצרכים כלכליים, חברתיים ואסתטיים מסופקים, בזמן שהשלמות התרבותית, תהליכים אקולוגיים חיוניים, שונות ביולוגית, ומערכות תומכות-חיים, נשמרים" (World Tourism Organization, 1998). במילים אחרות, תיירות בת הקיימא הנה תיירות אשר אינה שוחקת והורסת את משאביה הטבעיים (בע"ח, צמחייה, גופי מים) או/ו התרבותיים (אנשים, שרידים ארכיאולוגיים) ולפיכך שומרת על הפוטנציאל הכלכלי-חברתי שלה לאורך זמן – מאפשרת גם לדורות הבאים ליהנות ממשאבים אלו.

תיירות אקולוגית
Ecotourism
פעמים רבות, נחשבים בשגגה סוגים שונים של תיירות טבעית כברי קיימא, למרות שבפועל פוגעים בסביבה. לדוגמא, 'תיירות טבעית', 'תיירות אתגר', ו 'תיירות אלטרנטיבית', מתרחשים בסביבה טבעית, אולם, עלולים לכלול פעילויות הרסניות (כגון: הליכה באזורים רגישים) ולהתעלם מצרכיהם הסוציו-אקונומיים של הקהילות המקומיות. תיירות אקולוגית, לעומת זאת, הנה בת קיימא שכן שואפת לסייע לשמירת טבע ולקהילות המקומיות. כפי שהוגדרה על ידי ה – TIES (The International Ecotourism Society) תיירות אקולוגית הנה: "תיור אחראי באזורים טבעיים, השומר על הסביבה ומשפר את רווחת התושבים המקומיים". כלומר, זוהי תיירות המתחשבת בעת ובעונה אחת בצרכים ואינטרסים אקולוגיים: בריאות וחיוניות בתי גידול, ומגוון ושפע ביולוגי, כלכליים: יצירת מקורות פרנסה והעלאת רמת הכנסה של תושבים מקומיים, ותרבותיים: פיתוח מוקדי הכשרה, העשרה ובילוי וחיזוק תחושות שייכות וזהות של תושבים מקומיים.

תיירות אקולוגית-קהילתית
Community-based Ecotourism
מושג זה מדגיש את חשיבות המעורבות ורווח התושבים המקומיים מתיירות אקולוגית. יוזמה של תיירות אקולוגית-קהילתית, אם כן, הנה "יוזמה בבעלות או בהנהלת הקהילה, ומערבת מתחילתה, השתתפות וקבלת רווחים על ידי התושבים המקומיים".

מהנעשה במרחב הירקון
רשות נחל הירקון פועלת באופן ישיר ועקיף להכשרת הנחל לצורכי קייט ונופש. הרשות יזמה והובילה תוכנית אסטרטגיה ופעולה לתיירות אקולוגית במרחב הירקון "ארץ הירקון" (2005). גישת ועקרונות הפיתוח בר הקיימא מוטמעים בתוכנית האב של נחל הירקון. תוכניות המתאר המחוזיות 2/5 ו-10/3 ותוכנית האב של גן לאומי ירקון, מורות על ניצול פוטנציאליים כלכליים תוך שימוש בעקרונות פיתוח בר קיימא. כלומר, ניתן להכליל ולומר כי קיימות (sustainability) הנה השאיפה המשותפת לכל גופי התכנון בנוגע למרחב נחל הירקון.

מיכל וימר–לוריא – יועצת לתכנון תיירות אקולוגית ©

האתר בתחזוקה