איכות מים
מתאימה לשייט

דגל איכות מים

תכנון ופיתוח

רשות נחל הירקון אחראית על פיתוח ושיקום נחל הירקון. מתוקף כך, הרשות מקדמת פרויקטים לפיתוח מרחב הנחל, מפרויקטים הנדסיים עד לקידום תכניות אב.

בנוסף, הרשות מעורבת ושותפה בתהליכי התכנון השונים במרחב הירקון, החל מתיאומים בתכניות מפורטות, דרך חברות בצוותי היגוי בועדות התכנון המחוזיות עד למועצה הארצית לתכנון ובנייה.

האתר בתחזוקה