איכות מים
מתאימה לשייט

דגל איכות מים

תיאור הנחל

הירקון, כמו כל הנחלים, הוא יציר הטבע פרי אלפי שנות גשמים וזרימות שחתרו אפיקי זרימה בדרכם לבסיס הניקוז, הים. הירקון מהווה יחידה הידרולוגית מוגדרת, שהתהליכים בו הם דינמיים, נמשכים גם היום, ולעולם לא יפסקו. ההבדל הוא שהיום אנו רואים את הנחל "תוך כדי" ומבינים שמעשינו מהווים התערבות המשפיעה על התהליך ועלינו, לרוב באופן שלילי.

אפיק הירקון מתחיל בבריכת הנופרים, חלק מאזור מעיינות ראש העין, מוצא אקוויפר ירקון/תנינים. רום פני הקרקע באזור זה הוא בסביבות +17 מטר.

אורך האפיק, מבריכת הנופרים עד לים – 27.5 ק"מ. המרחק בקו אווירי הוא כ – 15 ק"מ.
שיפוע ממוצע הוא כ – 0.6 פרומיל.

האתר בתחזוקה