איכות מים
מתאימה לשייט

דגל איכות מים

רקע

שיקום המערכת האקולוגית של נחל הירקון, מחייבת נקיטת מגוון פעולות בתחומי הקצאת מים בכמות ובאיכות ראויים, סילוק מזהמים, מניעת זיהום והכשרת הנחל לפעילות פנאי ונופש לשיפור איכות החיים של התושבים באזור הצפוף במדינה.

יישום תכנית "גאולת הירקון", שאושרה בהחלטת הממשלה מיום 5.1.2003 נועד להשיג שיקום המערכת האקולוגית של הירקון. תכנית "גאולת הירקון ב' " הוסיפה מרכיבים לתוכנית גאולת הירקון המקורית, על-מנת להשלים את תהליכי שיקום המערכת האקולוגית והספקת המים לשימושים נוספים.

האתר בתחזוקה