איכות מים
מתאימה לשייט

דגל איכות מים

בתי גידול לצמחי הירקון בבתי-ספר

רשות נחל הירקון פועלת להשבת מינים מקומיים לאורך נחל הירקון. לשם כך הוקמה בריכת לבנון הירקון בגן לאומי מקורות הירקון, לטובת השבת לבנון הירקון לנחל, ומאז הבריכה משמשת כבית גידול למינים נוספים לטובת השבתם לנחל.

בשיתוף פעולה בין רשות נחל הירקון לבין כפר הנוער מוסינזון בהוד השרון, בשנת 2019 נשתלו במערכת המים האפורים בנמצאת במרכז הקיימות בבית-הספר, צמחי גדה שנכחדו מהירקון. צמחי גדה הללו יגדלו במערכת המים האפורים בעזרת טיפולם המסור של התלמידים, והתלמידים מנטרים את גידול הצמחים ואת השפעתם על המים לאורך התקופה. המים האפורים לאחר התהליך מופנים להשקייה.

עוד מספר שנים כאשר צמחים אלו ימלאו את שטח הגידול במערכת המים האפורים, התלמידים ידללו את כמות הצמחים במערכת המים, ואת "העודפים" יחזירו לירקון כחלק מפרוטוקול השבת מינים לירקון.

שתילי הקנה במתקן המים האפורים בחצר כפר הנוער מוסינזון.

האתר בתחזוקה