איכות מים
מתאימה לשייט

דגל איכות מים

פנאי, חינוך וקהילה

נחל הירקון מהווה מוקד מרכזי שטחי נופש ובילוי בחיק הטבע במרכז הארץ, מבחינת היקף השטח, האטרקטיביות והנגישות. לפיתוח ושיקום נחל הירקון כציר של פעילות נופש ופנאי בחיק הטבע, תפקיד מרכזי באיכות החיים של האוכלוסייה המתגוררת לגדותיו, ולאוכלוסיית ישראל ככלל. פעולות רשות נחל הירקון לשיקום ופיתוח הנחל, גם אם למערכת האקולוגית, מטיבה גם כן עם חווית המבקרים בשטח ומוסיפה מוקדי משיכה באזור.

הרשות פועלת להסדרת הנחל לטובת ציבור הרחב, בפעולות כגון: הסדרת שבילי הליכה ואופניים, גשרי מעבר מעל הנחל, מפת שבילים למטיילים, ועוד.

בנוסף, הרשות יוזמת יחד עם הגורמים ברשויות המקומיות בהן עובר נחל הירקון, פרויקטים קהילתיים, חלקם נקודתיים וחלקם ארוכי טווח, על-מנת להנגיש את מרחב הנחל לציבור הרחב, ולעודד אותו לשמור על הנחל לטובת כולם.

האתר בתחזוקה