איכות מים
מתאימה לשייט

דגל איכות מים

בטיחות וכללי התנהגות למטיילים

בטיחות

 • טיילו בשבילים המסומנים בלבד!
 • טיב הדרכים משתנה בהתאם לעונה. בחורף קיים חשש החלקה ושקיעה בבוץ (גם ברב ממונע). בקיץ ייתכנו קשיי עבירות בשל חול.
 • יש להיזהר ברכיבה על אופניים בקרבת הנחל ובמיוחד בפניות.
 • שימו לב – תתכן תנועת כלי רכב מנועי בשטח!
 • הנסיעה והחנייה במקומות שיועדו לכך בלבד. במקומות אלו מהירות הנסיעה המותרת – עד 30 קמ"ש.
 • שימו לב – גדות נחל תלולות – סכנת החלקה וטביעה!
 • אין לחצות את הנחל בזמן שיטפון!
 • אין לרחוץ בנחל, לשתות ממימיו או לאכול מדגיו!
 • אין להכניס ידיים למחילות, תחת אבנים או עצמים – בהכנסת ידיים למקומות אלה אתם מסתכנים בעקיצה או בהכשה!
 • אין להבעיר אש, אלא במקומות המיועדים לכך.
 • על המטיילים לקחת בחשבון כי השימוש המתקנים, שבילים ובאתרים הינה על אחריותם בלבד, ועליהם לפעול בזהירות, תוך השגחה על קטינים וחסויים שבחסותם.

מים

 • מי השתייה מצויים בחניוני נופש פעיל, באתרי רשות הטבע והגנים ובגנים והפארקים הציבוריים.
 • מערכות ההשקיה באזור מכילות מי קולחים אשר עלולים להכיל דשנים רעילים לאדם ושתיית מימיהן אסורה בהחלט!

שמירת טבע וסביבה

 • שמרו על הניקיון – אספו אשפה למתקנים המיועדים לכך, או קחו אותם אתכם עד שתמצאו כאלה. אין לקבור פסולת!
 • אין לפגוע בצומח ובבלי-החיים או להתקרב לקיני ציפורים בעונת הקינון. זכו כי הצומח והעלי החיים מוגנים.
 • הדיג אסור.
 • בתחם גן לאומי – נהג בהתאם להנחיות רשות הטבע והגנים ופקחיה.
 • עתיקות הארץ הן נכס לאומי! שמרו עליהן.
 • שדה, בוסתן, פרדס או מטע הן מקור פרנסה לבעליהן. אין לעבור בשטחים מעובדים ואין לקטוף מהם! בכניסה וביציאה משטחים לא מעובדים ומגודרים – יש להקפיד לסגור שערים לאחר המעבר בהם.