איכות מים
מתאימה לשייט

דגל איכות מים

מועצת רשות נחל הירקון

מספר הגופים החברים במועצת רשות נחל הירקון הוא 18

 

חברי המועצה:

מר רון חולדאי – ראש העיר תל-אביב-יפו ויו"ר מועצת רשות נחל הירקון

מר חזי צאיג – יו"ר הנהלת רשות הנחל

עו״ד אילן רוזנבלום – מנכ״ל רשות נחל הירקון

מר אמיר כוכבי – ראש העיר הוד-השרון

מר רמי גרינברג – ראש העיר פתח-תקוה

מר כרמל שאמה הכהן – ראש העיר רמת-גן

גב' אושרת גני גונן – ראשת המועצה האזורית דרום-השרון

הרב אברהם רובינשטיין – ראש העיר בני-ברק

מר אביחי גרובר – ראש העיר רמת-השרון

מר מרדכי כהן – מנכ"ל משרד הפנים

מר אלכס פיינגרש – ניקוז ושימור קרקע, מחוז מרכז משרד החקלאות

מר רפי אלמליח – מנהל אגף תכנון, רשות מקרקעי ישראל

אינג' קרלוס פרסיה – מהנדס מרחב מרכז, מקורות

אינג' מרק אוקון – מנכ"ל איגוד ערים דן לביוב ואיכות הסביבה

אדר' יחיאל כהן – סגן מנהל מרחב מרכז, קק"ל

מר שלמה שרר – מנכ"ל רשות ניקוז ירקון

מר ניסים קשת – מנהל אגף סביבה, רשות הטבע והגנים

מר עאטף חיראלדין – מנהל אגף אתרי רחצה ארצי, משרד הפנים

מר סמי בקלש – רו"ח, דירקטור בחברה הממשלתית לתיירות (החמ"ת)

מר ראובן לדיאנסקי – עו"ד, חבר מועצת העיר ת"א, נציג חברת גני יהושע

מר משה בלסנהיים – עיריית תל-אביב-יפו

מר מוטי קסלמן – מנהל אגף תשתיות, עיריית הוד-השרון

מר אהוד שטיין – מנהל האגף לאיכות הסביבה, עיריית פתח-תקווה

עו"ד רועי ברזילי – סגן ראש העיר, עיריית רמת-גן

מר מוטי ויסלובסקי – מנהל מחלקת איכות הסביבה, עיריית בני-ברק

אדר' עירית טלמור – מהנדסת העיר, עיריית רמת-השרון

מוזמנים:

מר יורם הורוביץ – מנהל מחוז תל-אביב, המשרד להגנת הסביבה

מר רונן זהבי – מרכז בכיר למים ושפכים, מחוז מרכז במשרד להגנת הסביבה

מר גידי מזור – מנהל מחוז מרכז, המשרד להגנת הסביבה

מר משה פרלמוטר – רכז שימור טבע-מחוז מרכז, החברה להגנת הטבע

מר יוסי גורודנסקי – רואה חשבון, רשות נחל הירקון

עו"ד ילנה וולוובסקי – יועצת משפטית, רשות נחל הירקון

מר יאיר אלון – מבקר פנים, רשות נחל הירקון

מר יונתן רז – אקולוג, רשות נחל הירקון

מר אריק קודלר – עוזר מנכ"ל, רשות נחל הירקון

מר גדי בורד – פקח, רשות נחל הירקון

גב' שירן פרי – מתכננת ואחראית קשרי קהילה, רשות נחל הירקון

גב' ליליאן אטדגי – מזכירת הנהלת, רשות נחל הירקון

האתר בתחזוקה