איכות מים
מתאימה לשייט

דגל איכות מים

יעדים

רשות נחל הירקון שמה לה למטרה ביצועם של מספר יעדים. במרכז יעדים אלה עומדים גיבוש תוכניות ויישומן, שיקום הנחל וסביבתו, הקמת מערך לימודי של הדרכה ומחקר, הגברת המודעות הציבורית לנושאים הקשורים בנחל וכן גיוס תקציבים למימוש היעדים.

יעדים מרכזיים שהושגו ונמצאים בביצוע:

 • הכנת תכנית אב.
 • גיבוש תפיסה תכנונית אינטגרטיבית להקטנת סכנת ההצפות באזורים הבנויים.
 • הכנת שתי תכניות מתאר מחוזיות חלקיות.
 • הגברת המודעות הציבורית למכלול הנושאים הקשורים לירקון והכרה בצרכי הנחל אל מול גופים רבים בנושא תכנון, תשתיות ושימושי קרקע.
 • שיקום אקולוגי ושיקום בתי גידול; יצירת אזורי חיץ כפתרון לחלק מבעיות הזיהום.
 • ביצוע מחקרים ללימוד גורמים ותהליכים המשפיעים על הנחל.
 • תכנון וביצוע שבילי אופנים.
 • מניעת מטרדי יתושים באמצעים ידידותיים לסביבה.

יעדים מרכזיים לעתיד:

 • יישום תכנית "גאולת הירקון".
 • יישום תכנית ההסדרה להקטנת סכנת ההצפות באזורים הבנויים.

שיקום אקולוגי:

 • המשך יצירת אזורי חיץ ושיקום צמחיה.
 • שיקום בתי גידול בנחל, בגדות ובפרוזדור הנחל.
 • המשך הטיפול בהצלת דג לבנון הירקון.
 • פיתוח אזור הנחל לפעילות נופש וקיט.
 • המשך הקמת שבילי אופנים.
 • המשך שיקום אתרי מורשת ואתרים היסטוריים.
 • הקמת מרכז הדרכה.
 • השגת תקציבים למימוש היעדים.

האתר בתחזוקה