איכות מים
מתאימה לשייט

דגל איכות מים

תנשמות ובזים כמדבירים ביולוגיים

תנשמות ובזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות.

מיזם סביבת נחל הירקון
יונתן רז – אקולוג רשות נחל הירקון

רקע:
המושג "המגוון הביולוגי" מתייחס לביוספרה כמערכת התומכת חיים ומספקת שירותים חינם לאנושות. החינוך הנושא המגוון הביולוגי מוציא את הלימוד של הביולוגיה האורגניזמית והאקולוגית מהקשרו הביולוגי הצר ומשייך להם ערכיות בתחומים נוספים: אתית, כלכלית, סביבתית ותיירותית. העיסוק במגוון הביולוגי מקשר בין המחקר והלימוד לאקטיביזם סביבתי הבא להגן ולשמר את הערכיות.

מאז שנכנסו החקלאים לעידן החקלאות המודרנית המונוקולטורית, (גידול יחיד) בה מגדלים אלפי דונמים של חיטה, אורז, אספסת, כותנה ומטעים, חל מאבק מתמשך ומתיש בניסיונות להדביר מזיקים.
השימוש המוגבר בחומרי הדברה גרם לנזקים חמורים לסביבה ולאדם. האיזון האקולוגי העדין קרס. הורעלו חיות הבר עד כדי הכחדה וזוהמו הקרקע ומקורות המים.

רשות נחל הירקון, מבצעת כחלק מהפעולות לשיקום הירקון וסביבתו, פעולות לעידוד התבססות אוכלוסיות יציבות ובנות קיימא של חיות בר בסביבת הירקון.
פיתוח בתי הגידול הטבעיים והרחבת המורכבות המבנים של בתי הגידול בסביבת נחל הירקון מבוצע בכדי לשפר את יכולת ההתבססות והקיום למגוון גדול יותר של בעלי חיים. אל הירקון וסביבתו בוצעה בשנים האחרונות  השבה יזומה של דגי לבנון הירקון, דגי אמנון מצוי וצבים רכים.

הדברה ביולוגית:
בהדברה ביולוגית נעשה שימוש ביצורים חיים לשם הפחתת הצפיפות  של אוכלוסיות בעלי חיים וצמחים מזיקים. יש להבדיל בין הדברה ביולוגית להדברה טבעית. בהדברה טבעית מתקיים מצב בו אוכלוסיית המזיקים נתונה בקביעות בשליטה של מגוון אויבים טבעיים המאכלסים את בתי הגידול באופן קבוע. מצב זה מתקיים ללא התערבות האדם.
ההדברה הביולוגית מצריכה התערבות של האדם באמצעות החדרה של אויבים טבעיים למערכות חקלאיות וטבעיות למחצה. כך לדוגמא מבוצעת מזה שנים הדברה ביולוגית של זחלי יתושים בנחל הירקון באמצעות דגי גמבוזיה וחיידקי בצילוס. זאת לצד עידוד אוכלוסיות הטורפים הטבעיים של זחלי היתושים על ידי שיפור איכות המים ופיתוח בתי דיגול לטורפים. בסביבת הנחל הוצבו אתרי לינה לעטלפי חרקים במטרה להפחית את מטרדי היתושים הניצודים על ידי עטלפי החרקים.
המכרסמים הנפוצים הנחשבים כמזיקים לסביבה החקלאית הם נברן השדה, מריון מצוי, עכבר מצוי וחולדה מצויה. התנשמות והבזים מתמחים בטריפת יונקים קטנים ובעיקר מכרסמים.

התנשמות והבזים כמדבירים ביולוגים של מכרסמים:
רשות נחל הירקון החלה במיזם שמטרתו אכלוס טבעי ובאם יהיה צורך אף יזום, של תנשמות ובזים באזור הירקון לצורך ביצוע הדברה ביולוגית למכרסמים בשטחים החקלאיים בסביבת הנחל. זאת על מנת להביא להפסקת השימוש בחומרי הדברה רעילים לסביבה.
במיזם המבוצע בימים אלו, מותקנות 30 תיבות קינון לתנשמות ובזים על עצי איקליפטוס בגדות נחל הירקון. תיבות הקינון עשויות ממחזור של ארגזי תחמושת ישנים.

מיזם ההדברה הביולוגית של מכרסמים המזיקים לחקלאות, באמצעות תנשמות ובזים, משלב את שתי ההדברות. הצבת תיבות קינון הינה התערבות בטבע. אך לאחר ההתערבות הראשונית מתקיים מצב שאינו דורש עוד את התערבות האדם למעט שמירה על הקיים.

חינוך למודעות סביבתית:
החינוך למודעות סביבתית נדרש לצורך היכרות הדורות הבאים עם מערכות החי והצומח, הבנת ערכיות המגוון הביולוגי לאדם. החינוך למודעות סביבתית בא לגרום לשינוי הערכים, ליצר עניין וסקרנות לגבי עולם הטבע והטמעת מחויבות לפעולה למען שמירת ערכי טבע ופיתוח בר קיימא.

מיזם ההדברה הביולוגית מלווה בתוכנית חינוכית של בי"ס ירקון במועצה האזורית דר' השרון ובשיתוף המרכז האקולוגי שרון ברשות הטבע והגנים.
המיזם בירקון נערך במסגרת מיזם ארצי המנוהל בהצלחה רבה מזה כמה עשורים בראשות דר' יוסי לשם מהמחלקה לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב.

איחולי הצלחה למדבירים הביולוגים.

האתר בתחזוקה