איכות מים
מתאימה לשייט

דגל איכות מים

סקר לבנון הירקון

סקר דגים העיד לראשונה על הימצאות דגי לבנון הירקון בנחל הירקון בתל אביב

בפעם הראשונה נמצאו דגי לבנון הירקון באזור שבע טחנות בתל אביב – ממצאים משמעותיים המעידים על שיקומו.

הגעת דגי לבנון הירקון עד שבע טחנות בתל אביב, מעידה על התבססות מין זה לאורך 23 ק"מ מתוך כל 27 הק"מ של הנחל (4 ק"מ המערביים הם מים מלוחים).

ממצאים אלו שנדגמו בסקר הדגים האחרון (14.9.16) של רשות הנחל מעניינים ומפתיעים לטובה בעיקר נוכח אירוע הזיהום בנחל הירקון בתחילת השנה ממט"ש דרום שרון מזרחי שגרם להזרמת מי קולחין ומי שפכים.

דגי לבנון הירקון הייחודיים לירקון הם דגים משפחת הקרפיונים ובעלי חשיבות אקולוגית רבה במערכת נחלי החוף. לבנון הירקון הינו דג קטן בצבע אפור-כסוף השוכן סמוך לקרקעית. אירוע זיהום בנחל עלול להמית את לבנוני הירקון שהם מין דג רגיש במיוחד והימצאותו מעידה על איכות טובה של מי הנחל.

במשך עשרות שנים בהם היה נחל הירקון חסר מי מעיינות ומזוהם, ניתן היה למצוא את הלבנון בקטע העליון והנקי, מאזור מעיינות הירקון ועד כניסת מי הקולחים בלבד. בעקבות שיקום הירקון והשבת הלבנון, ממצאי ניטור בשנת 2012 העידו גם על הימצאות הלבנון במעלה הקטע התיכון של הירקון באזור הוד השרון. בירקון בתל אביב חיו בעיקר קרפיונים, שפמנונים, אמנונים, צלופחים וגמבוזיות.

לפני שישים שנה, הלבנון היה נפוץ מאוד ברוב נחלי החוף בישראל. בעקבות דלדול מקורות מים טבעיים וזיהומם של הנחלים, מצבו הלך והדרדר, ובעקבות שנת בצורת ב-1999 נפגעו בתי הגידול שלו, ואוכלוסייתו כמעט נכחדה.

מספר פרטים אחרונים ששרדו הוצלו ממעיינות נחל הירקון וגודלו במעבדת מחקר של אוניברסיטת ת"א במסגרת פרויקט הצלה של רשות נחל הירקון ורשות הטבע והגנים. בשנת 2006 הושב הדג לראשונה לבית הגידול הטבעי ששוקם- נחל הירקון.

רשות נחל הירקון ממשיכה להקפיד על איכות המים ולמנוע זיהומים בנחל, כדי להביא לשימור והתרבות מיני בעלי חיים שהירקון מהווה את בית גידולם הטבעי. במקביל ממשיכה הרשות במאמציה לשמירת האזור כריאה ירוקה ומקור פנאי ותיירות.

האתר בתחזוקה