איכות מים
מתאימה לשייט

דגל איכות מים

ניטור והדברת יתושים לאורך הנחל

ניטור הנחל לאיתור מוקדי דגירת יתושים הוא חלק משגרת יומה של רשות נחל הירקון ומבוצעת מתקופת סיום הגשמים ועד לתחילתה. הרגישות הציבורית למטרדים והחשש מקדחת הנילוס המערבי מחייבים ניטור והדברה יעילים, אשר נעשים בהתאם להנחיות ניטור מחמירות במיוחד. ממצאי הניטור בשנים האחרונות מצביעים באופן ברור על צמצום משמעותי בדגירת זחלי יתושי הקולקס בירקון, בעיקר בקטע שבין מורד כניסת קולחי רמת השרון לירקון לבין שבע טחנות. הסיבה לכך היא שיפור באיכות המים והתפתחות אוכלוסיות טורפים, כדוגמת דגים ובעלי חיים מימיים נוספים.

ההדברה מתבצעת על פי תוצאות ניטור ולא באופן שיטתי, כל 10 ימים, כפי שהיה בעבר. עיקר ההדברה נעשית עם BTI (חומר הדברה ביולוגי – חיידק שפוגע רק בזחלי היתושים) ובעת הצורך נעשה שימוש בשמן MLO (שמן מינרלי שפוגע בזחלי יתושים וגם בבעלי חיים מימיים אחרים שנושמים חמצן אטמוספירי).

הנחל מנוטר ומודבר בחמישה קטעים נפרדים:

  • בקטע הנקי של הירקון בין נווה ירק לאבו-רבאח: לאורך השנים לא היה צורך להדביר זחלים בקטע זה בגלל אוכלוסיות הטורפים שחיים במים. אולם, עקב מחסור במים שפירים התייבשו חלקים נרחבים, נעלמה אוכלוסיית הטורפים וחלה התפתחות של זחלי יתושים. לאחרונה אושרה הקצאה של מים שפירים וצפוי שלא יהיה יותר צורך בהדברה.
  • מנחל קנה ועד לכניסת קולחי רמת השרון: איגוד ערים דרום השרון לתברואה מבצע הדברה על פי ניטור ובהנחיה של רשות הנחל.
  • מכניסת קולחי רמת השרון ועד לכביש גהה: רשות הנחל מבצעת הדברה על פי ניטור.
  • מכביש גהה ועד לעשר טחנות: רשות הנחל מבצעת הדברה על פי ניטור.
  • מעשר טחנות ועד לשבע טחנות: רשות הנחל מבצעת הדברה על פי ניטור.

דגי גמבוזיה, הטורפים זחלי יתושים, מתרבים באופן טבעי בנחל באזורים שונים בקטע התיכון במהלך חודשי האביב. במהלך החדשים יוני עד אוגוסט אפשר למצוא דגי גמבוזיה במעלה הנחל עד אזור כביש גהה. אוכלוסיית דגי אמנון מצוי נמצאו בנחל עד אזור כניסת קולחי רמת השרון.

שיפור איכות המים בירקון בעקבות הפעלת המכון החדש לטיפול בשפכי רמת השרון והפסקת הדברת הצמחייה בגדות הנחל סמוך לקו המים זו השנה השלישית, אפשרו שיקום חלקי של המערכת האקולוגית והתפתחות בתי גידול לאוכלוסיות חרקים מימיים, המפחיתים אף הם את כמות זחלי היתושים בקטעי נחל אלו.

האתר בתחזוקה