איכות מים
מתאימה לשייט

דגל איכות מים

השבת לבנון הירקון

לבנון הירקון – Acanthobrama telavivensis

כאינדיקטור לתנאים הסביבתיים הנדרשים לשיקום הירקון

ד"ר מנחם גורן אוניברסיטת תל-אביב

רקע:
לבנון הירקון Acanthobrama telavivensis)) הוא הנציג הבולט של משפחת הקרפיוניים במערכת נחלי החוף. יש לו חשיבות מדעית רבה שכן הוא הנציג היחיד של הלבנונים שהתפתחו במערכת הירדן הקדומה, חדר למערכת החוף ועבר כאן תהליכים אבולוציוניים מרחיקי לכת המתבטאים בשינויים באנטומיה, בפיזיולוגיה ובאורחות חייו.
לבנון הירקון, שהוא אנדמי לנחלי מערכת החוף בישראל, היה נפוץ מנחל רובין בדרום ועד למערכת הנעמן בצפון. כתוצאה מהפגיעה בנחלים הדג נכחד מרובם. עד 1999 שרדו רק שלוש אוכלוסיות של המין. אוכלוסייה קטנה בחלקו הנקי של הירקון ושתי אוכלוסיות זעירות על סף כיליון במערכת בנחל תות ובחלקו העליון של נחל התנינים.
ממחקר המגוון הביולוגי (Biodiversity) של דגי נחלי החוף הסתבר שמערכת הירקון הייתה מבודדת ממערכות הנחלים של מרכז הארץ במשך תקופה ארוכה ויש להניח, בהתחשב במשך הבידוד של אוכלוסיות אלה ובתהליכים האבולוציונים המתקיימים במערכות מים קטנות, שלבנוני מערכת נחל תות ונחל התנינים מהווים מאגר גנטי ייחודי השונה מזה של הירקון.

גרעין הרבייה:
כדי למנוע הכחדתו של לבנון הירקון בקיץ 1999 כתוצאה מהבצורת החמורה וירידת מפלסי המים באקויפר, חברו המעבדה האיכטיולוגית שבאוניברסיטת תל אביב, רשות נחל הירקון, מחוז המרכז וחטיבת המדע של רשות הטבע והגנים הלאומים לפרויקט הצלת המין.
לצורך שמירת וריבויים של לבנוני הירקון הוקמה מערכת מכלים ואקווריומים בגן הזואולוגי של אוניברסיטת תל אביב. לתהליך הריבוי והגידול של הדגיגים פותחה פרוצדורה מורכבת, ובדיעבד מסתבר שמוצלחת של טיפול בביצים מהיום הראשון וטיפול ומעקב יומי אחרי התפתחות הביצים והדגיגים.

התחלנו את עונת הרבייה הראשונה בסוף 1999 עם גרעין רבייה שכלל כ- 100 דגים שנאספו בירקון (בסוף 1999) וכ- 30 דגים שנאספו בטבע בנחל תות. הדגים משני המקורות וצאצאיהם נשמרים במכלים נפרדים ואנו נזהרים מפני ערבוב.
בתחילת אביב 2002 הושבו לטבע כ- 3,500 דגים צעירים (כ- 2,000 במערכת הירקון וכ- 1,500 במערכת נחל דליה). במערכת הירקון כמחצית הכמות הושבה לחלק העליון של האפיק (במעלה סכר אל מיר וסמוך לברכת הנופרים) והשאר שוחרר באגמונים שבפרק יהושוע (מתוך כוונה להגדיל את מרחב המחייה של דגים). ההשבה נעשתה לאחר סקר דגים בשתי המערכות שהראה שאין דגי לבנון במערכת. באביב 2003 הושבו לטבע כ- 1000 דגים בוגרים (כ- 600 בבריכת הנופרים וכ- 400 במערת נחל דליה/תות).

להשבה לירקון הייתה רק הצלחה חלקית. הדגים שרדו וגדלו אך לא נמצאו דגיגים. לא ברור לי אם הסיבה היא בעיות בהטלה (מחסור במצע מתאים) או שהבעיה היא ביכולת הביצים והצעירים לשרוד בתנאי המקום.
גרעין הרבייה מתארגן עתה לעונת 2003 ו-2004, ובמקביל נעשים מאמצים לפתור את בעיית קליטתם של הלבנונים המושבים בחלקו העליון של הירקון.

האתר בתחזוקה