איכות מים
מתאימה לשייט

דגל איכות מים

מינים פולשים

לאורך גדות נחל הירקון ובפיתולי הנחל קיימים שטחים בהם מינים פולשים (כגון: אקליפטוס, שיטה מכחילה, קיקיון, לכיד נחלים, דטורה, טרקסיה) המפריעים לפעילותו התקינה של בית הגידול. כמו כן ישנם שטחים לא מפותחים או שטחי חקלאות נטושים ומוזנחים בהם מיני צמחים פולשים, ו/או ללא נוף נחל ו/או ללא צל.

הרשות מבצעת הדברה בררנית באופן שוטף מזה מספר שנים. הצורך בהדברה נובע בעיקר מהתפרצות של צמחים פולשים באזורים בהם נעשה פילוח של הקרקע במהלך עבודות בשטח, נטיעות, שריפות וחפירה לתשתיות, אולם יש גם התפרצות ספונטאנית של צמחייה פולשנית באזורים בלתי מופרים. ההדברה מבוצעת מספר פעמים בשנה, בעיקר כשהצמחים צעירים וקטנים ובאופן נקודתי על צמחי המטרה. ההדברה היא גם של צמחי מים טבולים ומזדקרים וגם של צמחים יובשניים.

הרשות דואגת לשתילת מינים אופייניים לבית הגידול של נחל הירקון: צמחית נחל ועצים בנפתולי הנחל ולאורך גדותיו, וצמחיית חורש נחל ובוסתן בפיתולי נחל לאורך שבילי הנחל.