איכות מים
מתאימה לשייט

דגל איכות מים

השבת כדורון ענף

ַּדּוּרָן עָנֵף Sparganium erectum

רמת הפגיעות של הצמח: פגיע

תיאור הצמח

צמח-מים מזדקר רב-שנתי עם קנה-שורש (דומה לסוף). הצמח זקוף, גבהו 50-100 ס"מ. העלים דמויי רצועה והם זקופים מעל למים. שפת-העלה חדה ואשונה כסכין משונן עדינות. התפרחת מכבד של תפרחות כדוריות חד-מיניות. התפרחות הזכריות ממוקמות מעל לנקביות. הפרחים ירקרקים, פורח בקיץ ומבשיל פירות בסתיו. עיקר הריבוי וגטטיבי, בעזרת הנצה מקנה השורש או בהשתרשות מחודשת מקני-שורש של צמחים שניתקו ממקומם. משמש כאתר מחיה וקינון לעופות מים, הנזונים מהפירות.

תפוצה בארץ

כדורן ענף גדל כיום בעיקר בשרון, בעמק החוּלה ובגולן. בעבר היה כנראה שכיח בביצות החוּלה ובנחלי מערכת הירדן העליון ונחלי מישור החוף, אך בעשרות השנים האחרונות התמעטה תפוצתו מאוד בעקבות ייבוש החוּלה והפסקת הזרימה של מים נקיים ברוב נחלי השרון.

בית-גידול

גדל בגדות של בריכות, נחלים ותעלות של מים קבועים וזכים. צמח-מים המאכלס בדרך כלל מקווי-מים צלולים ורבי שפיעה.

פעולות להשבתו לירקון

לא צריך להשיב אותו לירקון יש מס פרטים ששרדו בירקון, פרטים אלו מוגנו נגד פגיעה פיזית וסביבתם שופרה למצב אופטימלי למין זה.

בנוסף נלקחו מס פריטים לריבוי ויצירת גן מקלט למין זה בבריכת הלבנון שבגן לאומי מקורות הירקון.

לאחר שהוא יתבסס בגן המקלט, נתחיל להעתיק אותו כחלק משיקום גדת נחל שרשות הנחל מבצעת.