איכות מים
מתאימה לשייט

דגל איכות מים

טבע וסביבה

לאורך נחל הירקון וגדותיו קיים מגוון של בתי גידול הנבדלים זה מזה בתנאים הפיסיים שבהם: איכות המים, עומקם ומהירות זרימתם. הבדלים אלה משפיעים, בין היתר, על אופי הצמחייה במים ובגדות ובבעלי החיים המאכלסים את הקטעים השונים.

שיפור איכות המים באפיק – רשות נחל הירקון מבצעת פעולות שונות באפיק במטרה לסייע בתהליכי הטיהור העצמי של הנחל. נבנו סכרים קטנים ואשדים לאוורור המים וליצירת אזורים עם מהירויות זרימה משתנות.

כמו כן מתבצעות פעולות לייצוב הגדות במטרה למנוע את קריסתם ועל מנת ליצור אזורי חיץ לאורך הגדות. העבודות משלבות בתוכן שיפורים לבתי הגידול. הפעולות לייצוב הגדות הן ייחודיות, מותאמות לתנאים המיוחדים של הירקון, בעיקר בקטע המלוח, וכוללות השבת צמחייה בנחל קנה ובקטעים ארוכים בירקון לצורך יצירת חיץ ירוק בין הנחל לפעילות חקלאית. במהלך שנת 2002 נחפרה בריכה נוספת בסמוך לבריכת הנופרים לצורך הגנה מפני זיהומים אקראיים וכדי להגדיל את שטח בתי הגידול הלחים במעלה הירקון. אל הבריכה הועתקו צמחי מים ממינים שונים ונערך מעקב אחרי התפתחות ספונטנית של צמחי מים וגדה נוספים.

דגים ובעלי חיים – מימיים בנחל הירקון חיים צבים רכים בכל הקטעים, כולל בזה המלוח, וצבי ביצה בקטעים שבהם זורמים מים מתוקים וקולחים. גם דגים חיים בשלושת קטעי הנחל, ביניהם ניתן למצוא בקטע הנקי את דגי הלבנון הייחודיים לירקון, שפמנונים, קרפיונים, צלופחים, אמנונים וגמבוזיות. בקטע הירקון התיכון חיים בעיקר קרפיונים, שפמנונים, אמנונים, צלופחים וגמבוזיות. בקטע המלוח של הירקון ישנן כמויות גדולות של דגי קיפון (בורי), צלופחים ואמנונים סמוך לגדות הנחל באזורים עם תשתית אבן ומקומות מסתור. בנוסף לצבים ודגים ניתן למצוא מינים של חסרי חוליות, חרקים, חיפושיות ותולעים.

עופות מים וציפורים – לאורך הנחל חיים מינים רבים של עופות מים וציפורים, חלקם יציבים וחלקם חורפים. מבין היציבים בולטות סופיות, אנפות לילה ופרפור עקוד. חורפים בירקון מינים של אנפות: לבנית גדולה, לבנית קטנה, אנפה אפורה, קורמורנים ושלדג גמדי. בסביבת הנחל, בצמחייה ובעצים, חיים עורבים, בזים וציפורי שיר רבות. באזור נמצאים גם מספר מינים פולשים שהבולט בהם היא מינה, מין ממשפחת הזרזירים שלהערכת מומחים הגיעה מהצפארי. הדררה, מין של תוכי, היא גם מין פולש שהתפשט כבר בכל הארץ.

יונקים – היונקים הגדולים העיקריים שחיים לאורך קטעי הירקון הם הנוטריות שניזונות מצמחים במי הנחל ובגדותיו. בריכת הנופרים קיבלה את שמה בגלל שהנוטריות אוכלות את רוב הצמחייה הטבולה האחרת, כולל את הנימפיאה התכולה שפעם גדלה במקום, וכך נשארו רק צמחי נופר צהוב. באזורים במעלה הנחל יש אכלוסיה לא מוגדרת של חתולי ביצות ומדי פעם אפשר למצוא מחטים של דורבנים.

צומח לאורך הנחל – מצויים עצי אקליפטוס רבים, עצי ערבה מחודדת, צמחי קנה מצוי, פטל קדוש, שנית גדולה, סוף מצוי, מיני ארכובית ומיני גומא. שיח הקיקיון המצוי, מין פולש שאינו רצוי, גם נמצא לאורך חלקים ארוכים. בחודשי הקיץ מתכסים פני המים באזורים שממערב לכביש גהה בכיסוי צפוף של הצמח עדשת מים, אשר מהווה חלק מהמערכת הטבעית של הירקון.

האתר בתחזוקה