איכות מים
מתאימה לשייט

דגל איכות מים

השבת נאווית כחולה

תיאור

נאווית כחולה היא דג קטן (עד חמישה סנטימטר), שתפוצתו בפרס, תורכיה וישראל. בישראל שני תתי מינים של הנאווית; נאווית כחולה עינונית (A. m. mento) ו- נאווית כחולה פסוסה (A. m. striptus) השונים זה מזה בדגמי הצבע. הנאווית הכחולה ניזונה במזון מהחי ומאצות. הזכר והנקבה של הנאווית נבדלים זה מזה בצבע גופם. בעונת הרבייה הזכרים צבעוניים יותר ואת גופם מעטרות נקודות כחולות רבות. צבע הנקבות אפור, דל לעומת זה של הזכרים. הנאווית מתרבה על ידי הטלה של ביצים אותם מטילה במהלך האביב. בתקופה זו נעשים הזכרים טריטוריאלים. כל זכר בונה בשטחו קן וממתין לנקבות שיבואו להטיל את ביציהן.

במרחב הירקון

הנאווית הכחולה היא אחד הדגים היפים שהתקיים בנחל באופן טבעי. הנאווית נכחדה מהירקון במהלך שנות התשעים כתוצאה מזיהום המים והתייבשות הנחל. מאז בוצעו פעולות רבות לשיקום הנחל בכלל זה הזרמה של כמות רבה של מים ובאיכות גבוהה. העדות הטובה ביותר לשיקום הנחל הוא השבה מוצלחת של הדג לבנון הירקון, שנכחד מהנחל עת הזיהום והושב בהצלחה במהלך שנות ה- 2000.

לאור זאת חברו רשות נחל הירקון ורשות הטבע והגנים לטובת השבתה של הנאווית הכחולה. ד"ר מנחם גורן משמש כמלווה מקצועי להשבת הדג. פרויקט ההשבה כולל איסוף דגי נאווית מנחל תנינים, אקלומם ורבייתם במערכת חצי טבעית שהוכשרה לטובת העניין (בריכת הלבנונים) בגן לאומי מקורות הירקון. לאחר מכן השבה של תוצרי רבייה לנחל הירקון ובחינת התבססות האוכלוסייה בנחל.

בשנים 2017-2016 שוחררו במעלה הירקון קרוב ל-2,600 פרטים של נאווית כחולה מבריכת האקלום. הפרטים שוחררו באתרים הבאים:

  1. במעלה סכר אל מיר (כ-1500 פרטים)
  2. בריכת הנופרים ותעלת עינת כ-100 מ' במעלה החיבור לבריכת הנופרים (כ-400 פרטים)
  3. האגם המלאכותי מצפון למבצר אנטיפטריס (כ-700 פרטים). פרויקט השבת הנאווית לירקון הסתיים באוקטובר 2017.

מידי שנה מתבצעים סקרי ניטור לאוכלוסיית נאווית הכחולה במוקדים נבחרים לאורך נחל הירקון במקטע הנקי. כיום החלק העליון של החלק הנקי של הירקון מאוכלס באוכלוסייה של נאווית כחולה, שבית הגידול המועדף עליה הוא בין צמחי הקרנן הטבול.

האתר בתחזוקה