איכות מים
מתאימה לשייט

דגל איכות מים

שיטפונות

בעת זרימות שיטפוניות, כאשר רום המים הוא מעל לרום של גדות הנחל, המים יוצאים מהאפיק ומתפשטים לצדדים בהתאם לטופוגרפיה, ואז מתרחשת הצפה של שטחים באזור האפיק. אזור זה, שנקרא פשט הצפה, הוא בדרך כלל אזור אופקי סמוך לנחל.

בעשורים האחרונים התקיימו מספר מקרים של אירועי שיטפונות משמעותיים, ביניהם חורף 92'-91', חורף 2005 וחורף 2013.

זרימות שיטפוניות מתרחשות כאשר הגשמים שיורדים מפסיקים לחלחל לתת הקרקע, זורמים ביובלים ונאספים ומצטברים ובסופו של דבר יוצאים מהאפיק. אלה מצבים טבעיים, שפעילות האדם מחריפה אותם.

בתמונה: מתחם אבו-רבאח, חורף 2020.

בכל אגן ההיקוות של הירקון, ששטחו כ- 1,800 קמ"ר, מתקיימת בניה וכך גם לאורך נחל הירקון עצמו, יובליו ובפשט ההצפה.גם היום מתקיימים תהליכים של קידום תכניות לבנייה חדשה, זאת מכיוון שזהו אזור אופקי ונוח לבנייה, ובמיוחד לאור לחצי הפיתוח הגדולים באזור המרכז.

בכדי להקטין עד כמה שניתן את הנזקים הפוטנציאליים מאירועי שיטפונות, תכניות המתאר המחוזיות של מחוזות ת"א ומרכז (תמ"מ 2/5 ותמ"מ 10/3) הגדירו את שטח פשט ההצפה כ"אזור בעלי מגבלות בנייה", זאת באמצעות הגדרת רום הכניסות למבנים באזורי פשט ההצפה.

בנייה בפשט ההצפה מסכנת כאמור את המבנים בהצפה, אך גם משפיעה על אופי הזרימה. ייתכן וכי בנייה חדשה תגרום לבלימה של הזרימה, ותיצור הצפות במעלה או בגדה הנגדית. כל בנייה בפשט ההצפה מחייבת בדיקה הידראולית של ההשפעות על פשט ההצפה.

תחום פשט ההצפה בתכניות סטטוטוריות:

  • פשט ההצפה המוגדר בתכניות המתאר המחוזיות (קישור לעמוד חדש בו יוצג התשריט של התכניות)
  • פשט ההצפה המוגדר בתכנית מתאר ארצית 34/ב/3 (קישור…)

למידע מעודכן והסברים מקיפים יותר מוצע לפנות לתכנית האב האגנית, לפרק…

האתר בתחזוקה