איכות מים
מתאימה לשייט

דגל איכות מים

יערנות (נטיעות, תחזוקה, ממשק גיזום בטיחותי)

במסגרת עבודתה השוטפת, דואגת הרשות לשמירה על האיזון האקולוגי בנחל ובשיתוף עם רשות הטבע והגנים בחלקו של הנחל המוכרז כגן לאומי, מבצעות השתיים עבודות שיקום להשבת נופי התרבות ונופי הטבע שאפיינו את הירקון וסביבתו בעבר. במסגרת עבודה זו, שוחזרו ושוקמו בתי הגידול הלחים שנעלמו מסביבת הירקון בעקבות שאיבת יתר, הושבו מיני צומח לנחל וגדותיו כמו הנופר הצהוב והנימפאה התכולה, מתבצעות פעולות נטיעה של עצי ארץ ישראל מקומיים. מידי שנה הרשות נוטעת עצים לאורך גדת הירקון, ויוצרת שיתופי פעולה עם הרשויות לאורך הנחל לשיתוף הקהילה בפרויקטים של נטיעות.

אקליפטוס

האיקליפטוסים שהובאו במאה ה19 לישראל לטובת ייבוש הביצות. עצם היותם עצים שאינם מקומיים הם בעלי מאפיינים שאינם תואמים את מאפייני הצומח באזורנו. מדובר בעצים עם כושר שרידות גבוה שהתרבו והתפשטו.  בעמידותם  האיתנה, מנעו התפתחות של צמחיה טבעית אופיינית למערכת האקולוגית, לחי ולצומח של הירקון. בין היתר מתבטאת שרידות העצים בכך שאינם נרקבים, כלומר הם עמידים בפני חיידקים ומיני חרקים האופייניים לאזור הירקון ודואגים לפירוק החומר האורגני. החומר האורגני (העלים וקליפות העצים) שנופל למי הנחל אינו מתפרק וסותם את האפיק, מעשיר אותו בחומר שפוגע באיזון האקולוגי העדין שבנחל ובכך הוא קוטע ומפר שרשרת ומארג  מזון אופיינים לבית הגידול. כחלק מתכנית שיקום ארוכת טווח מתבצעת כריתה מבוקרת של מספר עצי איקליפטוס שעל גדות הנחל.

 

גיזום בטיחותי

כחלק מהכשרת סביבת הנחל לקליטת קהל ולפעילות פנאי ונופש, במהלך השנה בוצעו פעולות של תחזוקת הדרכים  ושבילי המטיילים. לאורך הנחל הוכשרו ומתוחזקים כ 40 ק"מ של דרכי עפר ודרכים סלולות וכ 10 ק"מ של שבילי אופניים מיוצבים. על שבילים ודרכים אלו מתקיימים גם צעדות וטיולים בהשתתפות מאות בני נוער ותלמידים. בתחום הייעור עסקה רשות נחל בפעולות גיזום בטיחותי של עצים לארוך הנחל והשבילים וכן בפעולות של נטיעת עצי ארץ ישראל.

 

תכנית רב שנתית

התכנית לנטיעות לשנים הבאות היא השלמת מתחמי הנטיעה כדי שהם יהיו בצפיפות של 30 עצים לדונם, תוך ניסיון להגדיל את המתחמים לגודל מינימלי של 2 דונם למתחם. ישנם 15 מתחמים שגודלם קטן משני דונם, ובכוונתנו  להגדיל מתחמים אלה.

בתוכנית נטיעות עד לשנת 2024 יהיו נטיעות לפי רשויות: 200 – דרום השרון, 100 – הוד השרון, 100 – פתח תקווה, 100 – תל אביב יפו.

לאחר שהאזורים יגיעו למצב בר קיימא, הצפי הוא 2024 וניתן יהיה לפתח מתחמים חדשים, בחלקות הגדולות מ- 5 דונם.

 

האתר בתחזוקה