איכות מים
מתאימה לשייט

דגל איכות מים

טבלת מחקרים

  1. הקבצים המפורסמים הם הדו"חות הסופיים של המחקרים. מחקרים פעילים יעלו לאתר לאחר סיומם.
  2. בעבור מחקרים בהם ישנם מספר דו"חות ניתן לפנות לרשות נחל הירקון בבקשה לשליחת הדו"חות הנוספים.
  3. ניתן לבצע חיפוש בתוך הטבלה המצמצם את מספר השורות בהתאם לחיפוש.
  4. ניתן לסדר את הטבלה לפי א' ב' של כל עמודה באמצעות לחיצה על החצים לצד כותרת העמודה.
#שם המחקרשם החוקר/תמוסד אקדמאישנת מחקרתחוםקבצים
1השפעת זיהום מי הנחלים אלכסנדר וירקון על צמחייתםמשה אגמי, ד"ר מ. ליטב, פרופ' ו. ויזלאוניברסיטת ת"א - המחלקה לבוטניקה1973איכות המים ובוטניקהפתח קובץ
2ניטור רמות נמוכות של חומרי הדברה אורגנוזרחניים וקרבמטים בנחל הירקוןעמינדב יעבץ, רמי מנליסאוניברסיטת ת"א - המכון לחקר שמירת הטבע, הפקולטה למדעי החיים1994, 1998, 1999, 2000, 2001איכות מיםפתח קובץ
3פיתוח שיטה של שימוש בסמנים ביוכימיים בדגי גרם לשם ניטור שאריות של תרכובות מסרטנות ורעלי עצב במאגרי מים מתוקיםעמינדב יעבץ, רמי מנליסאוניברסיטת ת"א - המכון לחקר שמירת הטבע, הפקולטה למדעי החיים1996איכות מיםפתח קובץ
4סחרור מים דרך מירבג ביולוגי כאמצעי לשיקום נחלי החוף בישראלירון אגוזיהאוניברסיטה העיברית ירושלים - ביה"ס למדע יישומי, החוג למדעי הסביבה1996איכות מיםפתח קובץ
5הקשר בין תנאי בית הגידול והתגובה הביולוגית של דגים בנחל הירקוןשריג גפני, מנחם גורן, אביטל גזיתאוניברסיטת ת"א - המכון לחקר שמירת הטבע והמחלקה לזאולוגיה1997דגיםפתח קובץ
6ניטור אקוטוקסיקולוגי של נהר הירקון וקרקעיתו: התאמת מבחני רעילות מהירים ואיתור מקורות זיהוםשמשון בלקיןהאוניברסיטה העיברית ירושלים - היחידה למדעי הסביבה, ביה"ס למדע יישומי1998-1999 1999-2002איכות מיםפתח קובץ
7בחינת יעולותם של שמנים להדברת זחלי יתושיםיונתן רזרשות נחל הירקון1999הדברת יתושיםפתח קובץ
8The changes of the water quality at the Yarkon River and their effects on the aquatic plantsמ. אגמי, א. מורד, י. וייסל M. Agami, A. Morad, Y. Waiselאוניברסיטת ת"א Molecular Biology & Ecology of Plants, Tel Aviv University1999איכות מים
9אצות וחלקיקים מרחפים במי הירקון: איפיונם, גורלם ובקרתםאבנר עדין, אינקה דורהאוניברסיטה העיברית ירושלים1999, 2000איכות מיםפתח קובץ
10בדיקות קרקעית – נחל הירקוןמלכה כוכבא, עודד דסה, יאיר סגל ויורם אבנימלךהטכניון, חיפה2000משקעיםפתח קובץ
11איפיון כימי של דוגמאות זיהום מדלקים בירקון בעקבות הדליפה מתחנת כוח רידינג ב-31.05.2000שמעון פיינשטיין, איתמר פלאי, שי עזראאוניברסיטת בן-גוריון בנגב - המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה2000זיהום שמנים ודלקיםפתח קובץ
12חברת חסרי חוליות כאמצעי לאבחון בריאות נחלים – הירקון כמודל לנחלי החוף בישראלאביטל גזיתאוניברסיטת ת"א - המכון לחקר שמירת הטבע, מדעי החיים2000חסרי חוליותפתח קובץ
13תפוצת מזהמים אורגניים בירקון: זיהוי, מוצא וגורלחיים רב-אחא*, לודמילה גרויסמן*, עובדיה לב**משרד הבריאות - המעבדה לחקר איכות המים (*) האוניברסיטה העיברית ירושלים - המחלקה למדעי הסביבה בבי"ס למדע יישומי (**)2001איכות מיםפתח קובץ
14משטר הידרוגרפי, משטר הזרימה ואיכות מי נחל הירקון המלוחנורית קרס, סטיב ברנר, ברק חרות, צבי רוזנטראוב, ירון גרטנרהמעבדה לחקר הכנרת ע"ש יגאל אלון2001אסטוארפתח קובץ
15לבנון הירקון (Acanthobrama telavivensis) כאינדיקטור לתנאים הסביבתיים הנדרשים לשיקום הירקוןמנחם גורן, אביטל גזית, אלדד אלרוןאוניברסיטת ת"א - המחלקה לזואולוגיה והמכון לחקר שמירת הטבע, הפקולטה למדעי החיים2001דגיםפתח קובץ
16שימוש בחילזון המים שחריר הנחלים Melanopsis כביואינדיקטור לבחינת איכות מים בנחליםאביטל גזיתאוניברסיטת ת"א2002חסרי חוליותפתח קובץ
17השפעת חומר אורגני מסיס ומרחף על ריכוז מיקרו-מזהמים במי הירקון ועל השתנותם עם הזמן והמרחבמ. בן-חור, לימור פורת, א. מינגלגריןמכון וולקני - המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה2002איכות מיםפתח קובץ
18אינדוקציית הציטוכרומים P4502E-like ו-P4501A ופעילות אצטילכולינאסטרז בדגי גרם כסמנים ביולוגיים לניטור זיהום נחל הירקוןאורי פלביץ'אוניברסיטת ת"א - המחלקה זואולוגיה והמכון לחקר שמירת הטבע, הפקולטה למדעי החיים2002איכות מיםפתח קובץ
19היבטים ברבייה של לבנון הירקון – השפעת הטמפרטורה וזמינות מצעי ההטלהבעד ליבס, מנחם גורןאוניברסיטת ת"א - המחלקה לזאולוגיה2003דגיםפתח קובץ
20מעלה נחל הירקון: הערכת מצב אקולוגיאביטל גזית, ירון הרשקוביץאוניברסיטת ת"א - מדעי החיים2004אקולוגיהפתח קובץ
21נחל הירקון – סקר מידע, הערכת מצב והמלצות לשיקום הנחלאבי אוזן*, ירון הרשקוביץ**, אביטל גזית**חברת "מקורות" - חברת המים הלאומית (*) אוניברסיטת ת"א - המכון לחקר שמירת הטבע, הפקולטה למדעי החיים (**)2004איכות מיםפתח קובץ
22אצות מיקרוסקופיות בירקוןיוסף יעקובי, אלה אלסטרהמעבדה לחקר הכנרת ע"ש יגאל אלון2004אצותפתח קובץ
23Reproductive strategy of a small endemic cyprinid, the Yarqon bleak (Acanthobrama telavivensis), in a mediterranean-type streamאלדד אלרון, אביטל גזית, מנחם גורן Elron, Avital Gasit, Menachemאוניברסיטת ת"א Department of Zoology, Faculty of Life Sciences, Tel-Aviv University2006דגיםפתח קובץ
24השפעת זיכיונות חברת החשמל על פיתוח אורבני לאורך גדות הירקוןיאיר פז, יוסי עוזיאל2006תכנוןפתח קובץ
25כיצד נקבע תחום השיפוט של רשות נחל הירקון (סמינר לתואר שני)אביעד כהן, איתי פישהנדלרהאוניברסיטה העברית ירושלים - המחלקה לגיאוגרפיה2006תכנוןפתח קובץ
26נחל הירקון – ניטור ביולוגיאביטל גזית, ירון הרשקוביץאוניברסיטת ת"א - מדעי החיים, המחלקה לזואולוגיה2007חסרי חוליותפתח קובץ
27פרויקט השבת לבנון הירקון לטבע – סיכום ניטור הצלחת הדגים בטבעמנחם גורןאוניברסיטת ת"א - המחלקה זואולוגיה והמכון לחקר שמירת הטבע, הפקולטה למדעי החיים2007דגיםפתח קובץ
28Saving critically endangered fish species – utopia or a practical idea? The story of the Yarqon bleak – Acanthobrama telavivensis (Cyprinidae) as a test caseמנחם גורן Menachem Gorenאוניברסיטת ת"א Department of Zoology, George S. Wise Faculty of Life Sciences, Tel Aviv University2008דגיםפתח קובץ
29הרחקה של אסטרוגנים ומזהמים קונבנציונאליים מקולחים מוניציפאליים שניוניים באמצעות אגנים ירוקים עבור שימוש חוזרדנה מילשטייןאוניברסיטת ת"א2010איכות מיםפתח קובץ
30Fine-Scale Temporal Dynamics of a Fragmented Lotic Microbial Ecosystemעמיתי אור, לילך שטרסלר, אורי גופנה Amitai Or, Lilach Shtrasler, Uri Gophnaאוניברסיטת ת"א Department of Molecular Microbiology & Biotechnology, George S.Wise Faculty of Life Sciences, Tel Aviv University.2011חיידקיםפתח קובץ
31Detection of Spatial and Temporal Influences on Bacterial Communities in an Urban Stream by Automated Ribosomal Intergenic Ribosomal Spacer Analysisעמיתי אור, אורי גופנה Amitai Or, Uri Gophnaאוניברסיטת ת"א Department of Molecular Microbiology & Biotechnology, George S. Wise Faculty of Life Sciences, Tel Aviv University2011חיידקיםפתח קובץ
32מיפוי חיידקים באגן הירוק, ינואר – יוני 2011 ויחסי גומלין בין המרכיב הצמחי והמיקרוביאליאלישע תל-אור, עדי חביב, לימור סלע ברוידא2011צמחיהפתח קובץ
33הערכה שיטות דיגום להערכת יעילות סילוק מזהמים באגנים הירוקים בהוד השרוןשי ארנוןאוניברסיטת בן-גוריון בנגב -מכון צוקרברג לחקר המים, המכונים לחקר המדבר ע"ש בלאושטיין2011איכות מיםפתח קובץ
34In situ transplant analysis of free-living bacteria in a lotic ecosystemעמיתי אור, אור קומיי, אורי גופנה Amitai Or*, Orr Comay**, Uri Gophna*אוניברסיטת ת"א * Department of Molecular Microbiology & Biotechnology, George S. Wise Faculty of Life Sciences, Tel Aviv University ** Department of Zoology, George S. Wise Faculty of Life Sciences, Tel Aviv University 2012חיידקיםפתח קובץ
35Survival of Bacteria in River Water- A literature reviewTony MasonMigal Galilee Technology Center2013חיידקיםפתח קובץ
36Investigating a lotic microbial community following a severe detergent spill Israel. Archives in microbiologyעמיתי אור, אורי גופנה Amitai Or, Uri Gophnaאוניברסיטת ת"א Department of Molecular Microbiology and Biotechnology, George S. Wise Faculty of Life Sciences, Tel Aviv University,2013חיידקיםפתח קובץ
37The value of rehabilitating urban rivers: the Yarqon River (Israel)Xavier GarciaUniversity of Girona, Spain2014תכנון/כלכלהפתח קובץ
38סחרור מים בנחל הירקון – תמונת מצב הנחל לפני תחילת הסחרור ובחינת השפעת השיפור באיכות הקולחים על המקטע התיכון של הנחלשריג גפני, טלי יוגבהמרכז האקדמי רופין - ביה"ס למדעי הים 2015חסרי חוליותפתח קובץ
39סקר דגים בקטע התיכון של נחל הירקוןאלדד אלרון2016דגיםפתח קובץ
40ניטור רציף של זרימה ואיכות מים בירקוןשי ארנוןאוניברסיטת בן-גוריון בנגב -מכון צוקרברג לחקר המים, המכונים לחקר המדבר ע"ש בלאושטיין2017איכות מים
41הערכת גודל אוכלוסיית התניםגיא רותם2018תנים
42איפיון הדינאמיקה של שינויי טמפרטורה, מליחות וריכוז החמצן באסטואר נחל הירקוןשריג גפניהמרכז האקדמי רופין - ביה"ס למדעי הים2018אסטואר
43אירועי גשם ראשונים בירקון – חורף 2019-2020שי ארנון ונעם יוגבאוניברסיטת בן- גוריון בנגב -מכון צוקרברג לחקר המים, המכונים לחקר המדבר ע"ש בלאושטיין2019איכות מיםפתח קובץ
44שימוש במודלי איכות מים לשיקום ושמירה על נחליםיואב ברונשטייןאוניברסיטת חיפה - החוג לניהול משאבי טבע וסביבה2019איכות מים

האתר בתחזוקה