תכנית האב האגנית 2020

תכנית האב לאגן היקוות הירקון מייצרת ראייה כלל־אגנית לקידום מרחב נחל הירקון בהתבסס על מכלול ההיבטים ההידרולוגיים, האקולוגיים והסביבתיים ובשילוב נכון עם הפעילות האנושית להפיכת האגן למרחב איכות סביבתי, אורבני ואזורי חוצה גבולות.

לחצו כאן לצפייה והורדת התכנית >

מטרות המשנה שהוגדרו בתכנית:

  1. שמירה על המאזן ההידרולוגי ומשאבי הטבע

  2. שמירה על מרכיבי המערכת האקולוגית והסביבתית
  3. שיפור איכות החיים – well being – ומוקדי פנאי ונופש
  4. שימור ופיתוח אתרי מורשת, נופי תרבות ותיירות
  5. שימור ופיתוח שטחים חקלאיים ותרבות הכפר
  6. מימוש הפוטנציאל הכלכלי
  7. הצגת תרחישים עתידיים
  8. שיתוף אינטנסיבי של משרדי הממשלה, עיריות מועצות אזוריות, מועצות מקומיות ובעלי עניין
  9. יצירת בסיס לניהול כלל אגני

התכנית האגנית כוללת 3 חלקים-
פרק התכנית האגנית: כולל מתודולוגיה לקידום וניהול מרכיבי אגן ההיקוות והנחיות תכנוניות.
פרקים א'-ח': פרקים נושאיים: הידרולוגיה, אקולוגיה, היסטוריה ומורשת, כלכלה וחקיקה.
תכניות ופרויקטים עתידיים: הצעות לתוכניות ופרויקטים בסדרי עדיפויות שונים להמשך קידום ופיתוח אגן הירקון.

רשות נחל הירקון פועלת יחד עם שותפים נוספים לקידום המלצות והנחיות תכנית האב ומימוש עקרונות התכנית בפעילות השוטפת של רשות הנחל ובפרויקטים ייחודיים אשר מקודמים.

הודעה חשובה

רשות נחל הירקון מבצעת בימים אלה עבודות פינוי משקעים, לטובת הציבור הרחב, בתוך הנחל, במקטע שבין גשר הברזל (רחוב אבן גבירול בתל אביב) ובין נקז מגרש החניה מול רחוב ירמיהו בתל אביב וכן, במעגנה של מרכז דניאל לחתירה. ציבור החותרים והשייטים מתבקש לחתור רק בנתיב השייט המוגדר. תודה על ההבנה.  

דילוג לתוכן