סל כלים למניעה וצמצום זיהום נחל ירקון

 רשות נחל הירקון מובילה היום את פרויקט "סל כלים אגני למניעה וצמצום זיהום בנחל הירקון" במטרה לזהות את הכלים הקיימים ולייצר כלים חדשים שיאפשרו לצמצם ולהקטין באופן משמעותי את הסיכון לזיהום הנחל.

לצפייה והורדת סל הכלים >

אגן הניקוז ירקון, בשטח של כ- 1,800 קמ"ר, הוא מרחב בעל פנים שונות בתכלית – חלקו המערבי של האגן כולל אזור אורבני הנושא את מכרז הכובד של הפעילות הכלכלית, צפיפות האוכלוסייה ותכסית הקרקע במדינת ישראל בעוד שחלקו המזרחי, כולל שטחים טבעיים והתיישבות בעלת אופי כפרי.

תחום ההתייחסות של העבודה הוא אגן הניקוז שאותו חוצה הקו הירוק והוא מחולק לרשויות מקומיות רבות ובו פועלים גופים סטטוטוריים שונים הפועלים בהיבטים הקשורים לרשות הנחל ולסיכון הקיים לזיהום הנחל.

נחל הירקון הוא המערכת הטבעית הנמוכה והפגיעה ביותר באגן הניקוז ולאור היקף הפעילות האנושית ופוטנציאל הזיהום האנטרופוגני, נפגע הנחל בעבר וצפוי גם להיפגע בעתיד מאירועי זיהום שונים.

היקף הפעילות האנושית לגווניה באגן הירקון מבטאת שורה ארוכה של איומים על איכות המים בנחל הירקון. בשל ריבוי גורמי הסיכון באגן, מספרם, היקפם והדינאמיות שלהם בזמן ובמרחב, גיבוש סל הכלים מחייב ניתוח לזיהוי הכלים בעלי היעילות והישימות הגבוהים ביותר. תהליך גיבוש סל הכלים הוא תהליך לומד, מתייעץ ודינאמי.

הפרויקט מהווה מרכיב חשוב בתפיסה האגנית אותה מקדמת רשות נחל ירקון, בכל הנוגע לסוגיות הקשורות לנחל. על הכנת סל הכלים למניעה וצמצום זיהום נחל ירקון מופקד צוות מומחים, בהנחית צוות רשות נחל הירקון ובליווי ועדת היגוי רחבה הכוללת מגוון רחב של בעלי עניין ואנשי מקצוע מתחומים שונים.

דילוג לתוכן