תפקידים ויעדים

רשות נחל הירקון הינה רשות סטטוטורית אשר הוקמה בשנת 1990 על פי חוק רשויות נחלים ומעיינות (1965) ועל פי צו ההקמה של הרשות (1988).

רשות הנחל פועלת תחת המשרד להגנת הסביבה שמשמש כרגולטור בנושאי נחלים על-פי חוק רשויות נחלים ומעיינות (התשכ"ה – 1965). רשות הנחל והמשרד להגנת הסביבה מקדמים יחד תוכניות ופרויקטים לטובת שיקום נחל הירקון, ומבצעים בתיאום אכיפה בנושאי מניעת זיהום נחל הירקון ויובליו.

הרשות מאגדת 18 גופים ציבוריים בהם 7 רשויות מקומיות הנמצאות לאורך הנחל, משרדי ממשלה ותאגידים נוספים.

תפקידיה של הרשות כוללים פעילות בתחומי מניעת זיהום, שיקום הנחל והכשרתו לצורכי קייט ונופש. מאז החלה הרשות את פעילותה, חל שיפור משמעותי באיכות מי הירקון ובסביבותיו. עבודות השיקום והתחזוקה של נחל הירקון תופסות מקום חשוב ועיקרי בעבודת הרשות.

רשות נחל הירקון מקדמת תכניות פיתוח לאורך הירקון, בדגש על שיקום אקולוגי והסדרת פעילות הציבור בשטחים הפתוחים לאורך הנחל. בנוסף, רשות הנחל משתתפת בוועדות תכנון ומעורבת בתוכניות שמקודמות באזור על-מנת לדאוג לתכנון מותאם לסביבה ולאדם.

דילוג לתוכן