מועצת רשות הנחל

מר רון חולדאי | ראש העיר תל-אביב-יפו ויו"ר מועצת רשות נחל הירקון


מר חזי צאיג | יו"ר הנהלת רשות הנחל


מר אמיר כוכבי | ראש העיר הוד-השרון


מר רמי גרינברג | ראש העיר פתח-תקוה


מר כרמל שאמה הכהן | ראש העיר רמת-גן


גב' אושרת גני גונן | ראשת המועצה האזורית דרום-השרון


מר אברהם רובינשטיין | ראש העיר בני-ברק


מר אבירם גרובר | ראש העיר רמת-השרון


מר אלכס פיינגרש | מהנדס מחוז מרכז, מתכנן מים, ניקוז ושימור קרקע, משרד החקלאות


גב' עינב רינגלר | מנהלת אגף תכנון, רשות מקרקעי ישראל


מר עודד לרנר | מנהל מרחב מרכז, מקורות


מר מרק אוקון | מנכ"ל איגוד ערים דן לביוב ואיכות הסביבה


מר אסף צוער | מנהל אגף סביבה, רשות הטבע והגנים


מר עאטף חיראלדין | מנהל אגף אתרי רחצה ארצי, משרד הפנים


מר אדי שומכר | סמנכ"ל הנדסה, החברה הממשלתית לתיירות (החמ"ת)


מר אבי קדיש | נציג ציבור


גב' אסנת קצואר | חברת דירקטוריון חברת גני יהושע


מר משה בלסנהיים | עיריית תל-אביב-יפו


מר ברק לוי | ס' מהנדס העיר, עיריית הוד השרון


מר איתי שונשיין | סגן ראש העיר, עיריית פתח-תקווה


מר רועי ברזילי | סגן ראש העיר, עיריית רמת-גן


מר מוטי ויסלובסקי | מנהל מחלקת איכות הסביבה, עיריית בני-ברק


גב' עירית טלמור | מהנדסת העיר, עיריית רמת-השרון


גב' דגנית טל | מנהלת האגף לאיכות הסביבה, עיריית פתח תקווה


מר יונתן יוסמן| מהנדס המועצה האזורית דרום-השרון


מר אריק לייבוביץ | מנכ"ל רשות ניקוז ירקון


מר מוטי אלמליח | נציג ציבור


מר יורם הורוביץ | מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה


מר אדיר אברהם | סגן מנהלת אגף תשתיות עיריית רמת השרון

הודעה חשובה

רשות נחל הירקון מבצעת בימים אלה עבודות פינוי משקעים, לטובת הציבור הרחב, בתוך הנחל, במקטע שבין גשר הברזל (רחוב אבן גבירול בתל אביב) ובין נקז מגרש החניה מול רחוב ירמיהו בתל אביב וכן, במעגנה של מרכז דניאל לחתירה. ציבור החותרים והשייטים מתבקש לחתור רק בנתיב השייט המוגדר. תודה על ההבנה.  

דילוג לתוכן