מועצת רשות הנחל

מר רון חולדאי | ראש העיר תל-אביב-יפו ויו"ר מועצת רשות נחל הירקון


מר חזי צאיג | יו"ר הנהלת רשות הנחל


מר אמיר כוכבי | ראש העיר הוד-השרון


מר רמי גרינברג | ראש העיר פתח-תקוה


מר כרמל שאמה הכהן | ראש העיר רמת-גן


גב' אושרת גני גונן | ראשת המועצה האזורית דרום-השרון


הרב אברהם רובינשטיין | ראש העיר בני-ברק


מר אבירם גרובר | ראש העיר רמת-השרון


מר אלכס פיינגרש | מהנדס מחוז מרכז, מתכנן מים, ניקוז ושימור קרקע


מר רפי אלמליח | מנהל אגף תכנון, רשות מקרקעי ישראל


אינג' קרלוס פרסיה | מהנדס מרחב מרכז, מקורות


אינג' מרק אוקון | מנכ"ל איגוד ערים דן לביוב ואיכות הסביבה


אדר' יחיאל כהן | סגן מנהל מרחב מרכז, קק"ל


מר אסף צוער | מנהל אגף סביבה, רשות הטבע והגנים


מר עאטף חיראלדין | מנהל אגף אתרי רחצה ארצי, משרד הפנים


אינג' אדי שומכר | סמנכ"ל הנדסה, החברה הממשלתית לתיירות (החמ"ת)


אבי קדיש | נציג ציבור


גב' אסנת קצואר | חברת דירקטוריון חברת גני יהושע


מר משה בלסנהיים | עיריית תל-אביב-יפו


מר מוטי קסלמן | מנהל אגף תשתיות, עיריית הוד-השרון


מר איתי שונשיין | סגן ראש העיר, עיריית פתח-תקווה


עו"ד רועי ברזילי | סגן ראש העיר, עיריית רמת-גן


גב' סיגל חורש | מהנדסת העיר, עיריית רמת-גן


מר מוטי ויסלובסקי | מנהל מחלקת איכות הסביבה, עיריית בני-ברק


אדר' עירית טלמור | מהנדסת העיר, עיריית רמת-השרון


גב' דגנית טל | מנהלת האגף לאיכות הסביבה, עיריית פתח תקווה


מר כהן אמיר | מהנדס המועצה האזורית דרום-השרון

דילוג לתוכן