מועצת רשות הנחל

מר רון חולדאי | ראש העיר תל-אביב-יפו ויו"ר מועצת רשות נחל הירקון
מר חזי צאיג | יו"ר הנהלת רשות הנחל
מר אמיר כוכבי | ראש העיר הוד-השרון
מר רמי גרינברג | ראש העיר פתח-תקוה
מר כרמל שאמה הכהן | ראש העיר רמת-גן
גב' אושרת גני גונן | ראשת המועצה האזורית דרום-השרון
הרב אברהם רובינשטיין | ראש העיר בני-ברק
מר אביחי גרובר | ראש העיר רמת-השרון
מר יאיר הירש | מנכ"ל משרד הפנים
מר אלכס פיינגרש | מהנדס מחוז מרכז, מתכנן מים, ניקוז ושימור קרקע
מר רפי אלמליח | מנהל אגף תכנון, רשות מקרקעי ישראל
אינג' קרלוס פרסיה | מהנדס מרחב מרכז, מקורות
אינג' מרק אוקון | מנכ"ל איגוד ערים דן לביוב ואיכות הסביבה
אדר' יחיאל כהן | סגן מנהל מרחב מרכז, קק"ל
מר ניסים קשת | מנהל אגף סביבה, רשות הטבע והגנים
מר עאטף חיראלדין | מנהל אגף אתרי רחצה ארצי, משרד הפנים
אינג' אודי שומכר | סמנכ"ל הנדסה, החברה הממשלתית לתיירות (החמ"ת)
גב' אסנת קצואר | חברת דירקטוריון חברת גני יהושע
מר משה בלסנהיים | עיריית תל-אביב-יפו
מר מוטי קסלמן | מנהל אגף תשתיות, עיריית הוד-השרון
מר איתי שונשיין | סגן ראש העיר, עיריית פתח-תקווה
עו"ד רועי ברזילי | סגן ראש העיר, עיריית רמת-גן
גב' סיגל חורש | מהנדסת העיר, עיריית רמת-גן
מר מוטי ויסלובסקי | מנהל מחלקת איכות הסביבה, עיריית בני-ברק
אדר' עירית טלמור | מהנדסת העיר, עיריית רמת-השרון
גב' דגנית טל | מנהלת האגף לאיכות הסביבה, עיריית פתח תקווה
מר כהן אמיר | מהנדס המועצה האזורית דרום-השרון
דילוג לתוכן