הצוות המקצועי

אילן רוזנבלום | מנכ"ל | 03-5460233 | [email protected]


אריק קודלר | עוזר מנכ"ל ומנהל פרויקטים | 050-6495710 | [email protected]


יונתן רז | אקולוג | 052-2651809 | [email protected]


גיא מרגלית | מפקח | 050-6248514 | [email protected]


רויטל פריז | הנהלת חשבונות וחשבות שכר | 03-5460233 | [email protected]


ליליאנה אטדגי | מנהלת לשכת מנכ"ל ומזכירת הרשות | 03-5460233 | [email protected]

דילוג לתוכן