הנהלת הרשות

רו"ח חזי צאיג
יו"ר הנהלת רשות נחל הירקון ויו"ר דירקטוריון דואר ישראל
עו"ד איתי שונשיין
המשנה לראש עיריית פתח תקווה
עו"ד רועי ברזילי
סגן ראש עיריית רמת גן‎
אינג' מארק אוקון
מנכ"ל איגודן לתשתיות איכות הסביבה
אלכס פיינגרש
מנהל תחום שימור קרקע וניקוז, מחוז מרכז משרד החקלאות
הרב מוטי ויסלובסקי
מנהל מחלקת איכות הסביבה בני-ברק
משה בלסנהיים
נציג עיריית תל אביב יפו
ניסים קשת
מנהל אגף סביבה ברט"ג
נציג/ת רשות ניקוז ונחלים ירקון
דילוג לתוכן