הנהלת הרשות

מר חזי צאיג
יו"ר הנהלת רשות נחל הירקון
מר איתי שונשיין
המשנה לראש עיריית פתח תקווה
מר רועי ברזילי
סגן ראש עיריית רמת גן‎
מר מארק אוקון
מנכ"ל איגודן לתשתיות איכות הסביבה
מר אלכס פיינגרש
מנהל תחום שימור קרקע וניקוז, מחוז מרכז משרד החקלאות
מר מוטי ויסלובסקי
מנהל מחלקת איכות הסביבה בני-ברק
מר משה בלסנהיים
נציג עיריית תל אביב יפו
מר אסף צוער
מנהל אגף סביבה ברט"ג
מר אריק לייבוביץ
מנכ"ל רשות ניקוז ירקון
מר אבי קדיש
נציג ציבור
דילוג לתוכן