פעילות קהילתית

נחל הירקון מהווה מוקד מרכזי שטחי נופש ובילוי בחיק הטבע במרכז הארץ, מבחינת היקף השטח, האטרקטיביות והנגישות.

לפיתוח ושיקום נחל הירקון כציר של פעילות נופש ופנאי בחיק הטבע, תפקיד מרכזי באיכות החיים של האוכלוסייה המתגוררת לגדותיו, ולאוכלוסיית ישראל ככלל. פעולות רשות נחל הירקון לשיקום ופיתוח הנחל, גם אם למערכת האקולוגית, מטיבה גם כן עם חווית המבקרים בשטח ומוסיפה מוקדי משיכה באזור.

הרשות פועלת להסדרת הנחל לטובת ציבור הרחב, בפעולות כגון: הסדרת שבילי הליכה ואופניים, גשרי מעבר מעל הנחל, מפת שבילים למטיילים, ועוד.

בנוסף, הרשות יוזמת יחד עם הגורמים ברשויות המקומיות בהן עובר נחל הירקון, פרויקטים קהילתיים, חלקם נקודתיים וחלקם ארוכי טווח, על-מנת להנגיש את מרחב הנחל לציבור הרחב, ולעודד אותו לשמור על הנחל לטובת כולם.

מספר "פרויקטי דגל" שרשות הנחל קידמה יחד עם הרשויות המקומיות לאורך הנחל:

  • מחקר אזרחי בנושא איפיון פסולת: לאורך השנה תושבים אוספים נתונים, מנטרים בשטח במקומות שנקבעו מראש לאורך הנחל, ומנתחים תוך כדי התהליך את הממצאים. לקראת סוף שנת הפעילות נבחרים דרכי פעולה לשיפור המצב כתלות בממצאי המחקר.
  • קורס "שומרי הנחל": קורס המועבר לתושבים, לנוער ולפעילים קהילתיים. שתי מטרות ראשיות של הקורס: להכיר את משאב הנחל הצמוד ולתחומי סביבה וקיימות בנושא, ולהוביל לעשייה לטובת מרחב הנחל.
  • פעילות נטיעות ושתילות: אירועי נטיעות כחלק מאירועי שיא, ופרוייקטים של גידול צמחיית בתי גידול לחים אופיינית לירקון והשבתה למקטעי הנחל.

גורם המעוניין לקדם פעילות משותפת מוזמן ליצור קשר עם מזכירות הרשות.

הודעה חשובה

רשות נחל הירקון מבצעת בימים אלה עבודות פינוי משקעים, לטובת הציבור הרחב, בתוך הנחל, במקטע שבין גשר הברזל (רחוב אבן גבירול בתל אביב) ובין נקז מגרש החניה מול רחוב ירמיהו בתל אביב וכן, במעגנה של מרכז דניאל לחתירה. ציבור החותרים והשייטים מתבקש לחתור רק בנתיב השייט המוגדר. תודה על ההבנה.  

דילוג לתוכן