תיאום תכנון

תכניות המתאר המחוזיות בנושא נחל הירקון של מחוזות מרכז ות"א מגדירות את השימושים המותרים במרחב נחל הירקון ואת מגבלות בנייה בשטחי פשט ההצפה של הנחל.

להלן קישורים למסמכי התמ"מ באתר מינהל התכנון:
תמ"מ 10/3 – מחוז מרכז – נחל ירקון
תמ"מ 2/5 – מחוז ת"א – נחל ירקון

לתיאום תכניות בנושא תמ"א 38, נדרש להגיש את המסמכים הבאים (לאחר קבלת תיק מידע מהרשות המקומית):

 • מכתב הסבר נלווה של מגיש/ת הבקשה (PDF)
 • תכנית קומת קרקע (כולל סימוני גבהים) (PDF )
 • תכנית חניון תת-קרקעי  (PDF)
 • תכנית חתכי הבניין (PDF)

לתיאום תכניות / היתרי בנייה בנושאים שאינם תמ"א 38, נדרש להגיש את המסמכים הבאים:

 • מכתב הסבר נלווה של מגיש/ת הבקשה*  (PDF)
 • מסמך הוראות התכנית  (PDF)
 • תשריט התכנית/נספח בינוי (PDF) ו-  (SHP)
 • נספח ניקוז  (PDF)
 • סקר גיאולוגי (PDF)
 • נספח נופי (PDF)
 • נספח סביבתי  (PDF)
 • נספח תנועה (PDF)

את המסמכים יש לשלוח במייל** : [email protected]


* המכתב הנלווה צריך לכלול את הפרטים הבאים: כתובת מלאה, גוש/חלקה, תיאור התכנית, סטטוס התכנית בהליך התכנון, שם היזם, שם מגיש/ת הבקשה והגדרת התפקיד, דוא"ל+נייד מגיש/ת הבקשה.

** ניתן להעביר באמצעות: ג'מבו מיילWeTransfer

הודעה חשובה

רשות נחל הירקון מבצעת בימים אלה עבודות פינוי משקעים, לטובת הציבור הרחב, בתוך הנחל, במקטע שבין גשר הברזל (רחוב אבן גבירול בתל אביב) ובין נקז מגרש החניה מול רחוב ירמיהו בתל אביב וכן, במעגנה של מרכז דניאל לחתירה. ציבור החותרים והשייטים מתבקש לחתור רק בנתיב השייט המוגדר. תודה על ההבנה.  

דילוג לתוכן